Οι πολιτικοί οφείλουν να σέβονται την γλώσσα του λαού που εκπροσωπούν

Οι πολιτικοί οφείλουν να σέβονται την γλώσσα του λαού που εκπροσωπούν

«Μέ ἀφορμή την πρόσφατη επίσκεψη και τίς κοινές δηλώσεις τοῦ Πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη καί τοῦ Πρωθυπουργοῦ τῆς Ἰαπωνίας Fumio Kishida θά θέλαμε νά σημειώσωμε τά ἑξῆς:

Ἀδυνατοῦμε νά καταλάβωμε τά αἴτια μιᾶς τέτοιας συμπεριφορᾶς καί μᾶς προκαλεῖ λύπη καί ἀλγεινή ἐντύπωση κάθε φορά πού βλέπομε καί ἀκοῦμε Ἕλληνες ἡγέτες (Πρωθυπουργούς, Ὑπουργούς κ.λπ.) ἀντί τῆς μητρικῆς ἑλληνικῆς γλώσσας νά χρησιμοποῦν κάποιαν ἄλλη γλώσσα (συνήθως ἀγγλικά) στίς δημόσιες ἐμφανίσεις μέ ξένους ὁμολόγους τους.

Στίς κατ' ἰδίαν συζητήσεις δύο πολιτικῶν ἡγετῶν εἶναι ἀπολύτως κατανοητό οἱ δύο ἡγέτες νά ὁμιλοῦν μεταξύ τούς σέ μιά γλώσσα τήν ὁποία καί οἱ δύο κατέχουν καλά. Πολλές φορές ἴσως ἀκόμα χρειαστεῖ νά μιλήσουν καί χωρίς τήν παρουσία μεταφραστῶν ἤ μαρτύρων. Ὅμως σέ δημόσιες συζητήσεις τῶν ἡγετῶν παρουσίᾳ μέσων ἐνημέρωσης, σέ περιπτώσεις ὅπου ἀπευθύνονται πρός τούς πολίτες τῶν δύο κρατῶν ἤ σέ συνεντεύξεις τύπου θεωροῦμε ὅτι εἶναι ἀπαράδεκτη ἡ μή χρήση τῆς μητρικῆς ἑλληνικῆς γλώσσας.

Μιά τέτοια συμπεριφορά καταδεικνύει ἔλλειψη τῆς ἀξίας τῆς ὑπεροχῆς τῆς ταυτότητάς μας, ἔλλειψη σεβασμοῦ πρός τήν ἱστορία μας, πρός τούς προγόνους καί τούς συγκαιρινούς μας συνέλληνες ἀλλά καί διάσπαση τῆς παράδοσης πρός τούς ἐπιγόνους μας. Ὄχι μόνο διαρρηγνύεται ἡ ἐθνική καί ἡ κοινωνική μας συνοχή, ἀλλά διασπᾶται καί ἡ πολύτιμη ἐσωτερική αἴσθηση τοῦ κοινοῦ σώματος καί τῆς κοινῆς πορείας. Πέραν τούτων, ὑποσυνείδητα ἀλλά καί εὐθέως μεταδίδονται καί σέ ἐμᾶς τούς ἴδιους ἀλλά καί στούς ξένους συνομιλητές μας πολλαπλά μηνύματα μειονεξίας, ἀδυναμίας καί ἡττοπάθειας. Δέν εἴμαστε κάτι τό αὐτοτελές, τό αὐτόνομο, τό ὁλοκληρωμένο, ἀλλά εἴμαστε ἁπλῶς θεραπαινίδες, ἄθυρμα (χωρίς πρωτοβουλία) καί παρακολούθημα κάποιων ἄλλων ἰσχυρότερων ἡμῶν. Οἱ ἐπίσημες κεφαλές τοῦ συλλογικοῦ μας σώματος θά πρέπει νά σέβωνται καί νά ἀναδεικνύουν τήν ταυτότητα καί τό πρόσωπό μας καί ὄχι νά δίδουν παραδείγματα πλήρους ἀποδόμησής του».

πηγή κεντρικής φωτογραφίας: asahi.com