Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα

Στηρίξτε ως Εκλογικός Αντιπρόσωπος
τη ΝΙΚΗ!

Στηρίξτε οικονομικά τη ΝΙΚΗ για τις ερχόμενες εκλογές

Ο Τραπεζικός λογαριασμός της ΝΙΚΗΣ

IBAN: GR4102602030000830201895856 (Eurobank)

Στην κατάθεση πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του δωρητή και ο
Αριθμός Ταυτότητας ή το ΑΦΜ του.

Ομαιχμία

Ἡ Ὁμαιχμία τῆς ΝΙΚΗΣ

Ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν Ἑλλήνων πολιτῶν σήμερα ἀπέχει ἀπό τίς ἐκλογές - ὂχι ἀπό ἀδιαφορία γιά ὃσα συμβαίνουν στήν πατρίδα καί τήν κοινωνία μας, ἀλλά ἀντιθέτως ἀπό βαθιά ἀπογοήτευση γιά τή δυσοσμία μισοῦ αἰῶνα κομματοκρατίας, ἡ ὁποῖα ἒχει ἐπιβάλει τήν ἀνελευθερία, τή διαφθορά καί τόν ἀνθελληνισμό ὡς τή νέα νόρμα. Γιά πολλούς Ἓλληνες σήμερα ἡ προσέλευση στήν κάλπη ἰσοδυναμεῖ περίπου μέ διάπραξη ἁμαρτίας. Ἐξίσου εὒλογα, γιατί νά ἐμπιστευθούν πυροτεχνήματα "ἑνός ἀκόμη νέου σωτῆρα";

Ἡ ἐμπιστοσύνη στή ΝΙΚΗ ἒρχεται ἀπό δύο πυλῶνες: (α) τίς θέσεις της, πού ἒχουν εὐθύτητα, ἐφαρμοσιμότητα γιά τό αὒριο τῶν παιδιῶν μας καί ἀντανακλοῦν τίς ἀξίες τοῦ Γένους μας καί (β) τά πρόσωπα πού ἐκπροσωποῦν τή ΝΙΚΗ - γνήσια τέκνα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, πού δέν ἒχουν σχέση μέ ἐπαγγελματίες πολιτικούς. Ἀκόμη πιό σημαντικό, ἡ ΝΙΚΗ ἒχει ἐντελῶς ἀντίθετο τρόπο πολιτικῆς σκέψης καί λειτουργίας ἀπό τό γνωστό "μοντέλο" τῶν προσωποκεντρικῶν κομμάτων, ὃπου ὁ κάθε ἀρχηγός, ὡς "μία αἰχμή", μπορεῖ νά φθαρεῖ, νά στομώσει, νά λυγίσει ἢ νά σπάσει. Ὁ ἀντικειμενικός σκοπός τῆς ΝΙΚΗΣ εἶναι μία ἱερή ὑπόθεση πού ξεπερνᾶ τήν προσκόλληση στήν ἰδέα ἑνός πρόσκαιρου "σωτῆρα".

Στή ΝΙΚΗ, η Ἑμπροσθοφυλακή πού ἀναλαμβάνει τή δημόσια ἐκπροσώπηση τῶν θέσεῶν της, ἀποτελεῖται ἀπό "πολλές αἰχμές" μαζί, τήν "Ὁμαιχμία" - ἓνας ὑπέροχος ὃρος τοῦ Θουκυδίδη. Ἡ Ὁμαιχμία συστρατεύει στήν πρῶτη γραμμή ἀνθρώπους πού ζοῦν ἒμπρακτα τίς ἀξίες τῆς ΝΙΚΗΣ. Σέ ἀντίθεση μέ ἓναν "σωτῆρα", ἡ Ὁμαιχμία δέ σπάζει, δέ στομώνει, δέ στραβώνει, δέν ἀλλάζει πορεία. Πορεύεται μέ ὁμοψυχία, εἰλικρίνεια, σοβαρότητα καί πνεῦμα συνεργασίας, μέ βλέμμα στραμμένο σέ ἓναν ἀντικειμενικό σκοπό, σέ έναν προορισμό. Μεγαλώνει καί συστρατεύει διαρκῶς καί περισσότερους - χωρίς νά ἀφήνει χῶρο σέ φιλόδοξους πολιτικάντηδες μέ προσωπικές ἢ ἐπιχειρηματικές ἀτζέντες.

Αὐτή εἶναι ἡ δύναμη τῆς ΝΙΚΗΣ: όχι ένας αρχηγός, αλλά η Ομαιχμία.

Γνωρίστε μερικές «αιχμές» της μεγάλης Ομαιχμίας της ΝΙΚΗΣ!

Δημήτριος Νατσιός

Ἱδρυτικός Πρόεδρος τῆς ΝΙΚΗΣ

Ἀντώνιος Βασιλειάδης

Ὁ Ἀντώνιος Βασιλειάδης γεννήθηκε τὸ 1940 στὰ Γιαννιτσὰ, ὃπου καί διαμένει μόνιμα. Ἒλκει τήν καταγωγή του ἀπό τήν Τραπεζούντα τοῦ Πόντου, ἀπό τήν ὁποία οἱ πολύτεκνοι γονεῖς του ξερριζώθηκαν το 1922. Είναι έγγαμος και πατέρας δύο παιδιών. Ὑπηρέτησε ὠς λοχίας καί εἶναι ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, στήν ὁποῖα ὡς φοιτητής δραστηριοποιήθηκε στά κοινά.

Ἐργάστηκε ὡς καθηγητής θεολόγος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σὲ διάφορα σχολεῖα στὴν Ἑλλάδα καὶ στὴν Γερμανία, ὃπου ἀπό τό 1971 φοιτεῖ καί στὸ Πανεπιστήμιο τοῦ Μονάχου, καθῶς καὶ σὲ εἰδικὸ Ἰνστιτοῦτο Ὁμιλητικῆς καὶ Κατηχητικῆς, διατελῶντας Γενικὸς Γραμματέας τοῦ Συλλόγου Ἑλλήνων Έπιστημόνων καὶ Φοιτητῶν τοῦ Μονάχου. Ἐπιστρέφει στά Γιαννιτσά το φθινόπωρο 1974 ἀναλαμβάνοντας ἐκδότης καί διευθυντής τῆς τοπικῆς ἐφημερίδας «Ἠχώ τοῦ Κάμπου», ἐνῶ στὶς πρῶτες μεταπολιτευτικές δημοτικὲς ἐκλογὲς τοῦ 1975, ὡς ἐπικεφαλῆς τοῦ ἀνεξάρτητου συνδυασμοῦ «Νέα Πορεία», ἐκλέγεται Δήμαρχος Γιαννιτσῶν. Τό 1978 μέ πρόταση τοῦ Ὑπ.Ἐσωτερικῶν συμμετεῖχε σέ ἀντιπροσωπεία τῆς ΚΕΔΚΕ στὸ Συνέδριο Τοπικῆς Αὐτοδιοίκησης τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης στὸ Στρασβοῦργο. Ὑπῆρξε ἐπίσης πρόεδρος διαφόρων ἐπιτροπῶν καί συλλόγων σχολικοῦ, κοινωνικοῦ καί ἐπιμορφωτικοῦ ἀντικειμένου, ὃπως καί τοῦ Ἀθλητικού Συλλόγου Γιαννιτσών «Μέγας Ἀλέξανδρος», ἐνῶ διακονεῖ τό χριστεπώνυμο πλήρωμα μέ ἀκατάπαυστη κατηχητική και κηρυκτική δραστηριότητα.

Ἐνδιαφέρεται γιὰ τὰ κοινὰ καὶ προσδοκᾶ μιὰ πραγματικὴ ἑλληνική, ἀνεξάρτητη, δημοκρατικὴ πορεία τῆς Πατρίδας μας, πού δέν εἶναι δυνατόν νά ἐπιτευχθεῖ παρά μόνο ὂταν οἱ ὑπεύθυνοι λειτουργήσουν μέ ὁδηγό τίς ἀξίες καί τά ἰδανικά τῶν Ἡρώων τοῦ 1821, πού μᾶς χάρισαν τήν Ἐλευθερία.

Βασίλειος Γιασλακιώτης

Ὁ Βασίλειος Ἰ. Γιασλακιώτης γεννήθηκε στόν Ἀλμυρό Μαγνησίας. Εἶναι παντρεμένος καί ἔχει δύο παιδιά. Σπούδασε Βιολογία στό Πανεπιστήμιο Πατρῶν. Μετά ἀπό κατατακτήριες ἐξετάσεις, εἰσήχθη καί σπούδασε τήν Ἰατρική στό Πανεπιστήμιο Πατρῶν, ἐνῶ παράλληλα ἔκανε μεταπτυχιακές σπουδές στό τμμα Βιολογίας. Εἶναι ὑποψήφιος Διδάκτωρ τῆς Ἰατρικῆς στό Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων.

Ἐξειδικεύτηκε στή Χειρουργική Γυναικολογία καί Μαιευτική στό Πανεπιστημιακό Νοσοκομεῖο Ἰωαννίνων. Συμμετεῖχε ἐνεργά σέ ἐφημερίες ἐπειγόντων σέ ἰδιωτικές κλινικές τῆς Θεσσαλονίκης καί τῆς Βρετανίας ὡς πιστοποιημένος ἐκπαιδευτής τῆς Ἀμερικανικῆς Ἀκαδημίας στά μαιευτικά καί γυναικολογικά ἐπείγοντα (ALSO® ALSG® Instructor).  Ἐχρημάτισε ἐπικουρικός Ἐπιμελητής ἐπί διετία στό Ἀχιλλοπούλειο Νοσοκομεῖο Βόλου. Σήμερα εἶναι ὑπεύθυνος προγεννητικοῦ ἐλέγχου καί παρακολούθησης κύησης ὑψηλοῦ κινδύνου, ἐνῶ παράλληλα ἐκτελεῖ χειρουργικές, λαπαροσκοπικές, ἐνδοσκοπικές καί μαιευτικές ἐπεμβάσεις, ὡς ἐπιστημονικός συνεργάτης τῆς κλινικῆς «Ἄνασσα» Βόλου καί τοῦ «Ἰασώ» Θεσσαλίας. Διατηρεῖ στό Βόλο ἰατρεῖο παρακολούθησης ἐγκύων καί γυναικολογικῶν ἀσθενῶν. 

Εἶναι τακτικό Μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Γυναικολογικῆς Μαιευτικῆς Ἐταιρείας, τῆς Ἑλληνικῆς Ἐταιρείας Μαιευτικοῦ καί Γυναικολογικοῦ Ἐπείγοντος καί τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐταιρείας Ἐνδοσκόπησης.  Ἔχει ἐνεργό καί διαρκῆ συμμετοχή σέ σεμινάρια, διαλέξεις καί προγράμματα συνεχιζόμενης ἰατρικῆς ἐκπαίδευσης, μἐ δημοσιεύσεις σέ ξένα καί ἑλληνικά ἐπιστημονικά περιοδικά. Ἐπιπλέον, διδάσκει σέ ΙΕΚ στόν τομέα Ὑγείας. Σέ ὅλην τή διαδρομή του καί κατά τήν ἐπιστροφή του στήν γενέτειρα Μαγνησία προσφέρει τίς ἰατρικές του ὑπηρεσίες σέ ἱερά καθιδρύματα. Ἀσχολεῖται ἐνεργά μέ τόν ἀθλητισμό, τίς γεωργικές καλλιέργειες, ἐνῶ καθημερινά ἀνησυχεῖ καί παλεύει γιά τό καλύτερο μέλλον τῆς Πατρίδας μας.

Ἐμμανουήλ Γκλάβας

Ὁ Ἐμμανουήλ Γκλάβας γεννήθηκε στήν ὄμορφη Καβάλα τόν Ἰούλιο τοῦ 1966. Κατοικεῖ στήν Θεσσαλονίκη. Εἶναι παντρεμένος καί ἔχει τρεῖς κόρες. Εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στό Τμήμα Ἐπιστήμης Φυσικῆς Ἀγωγῆς καί Ἀθλητισμοῦ. Ἡ εἰδικότητά του στήν κολύμβηση τόν βοήθησε ὧστε νά ἀναλάβει τίς Ἀκαδημίες τοῦ Ἄρη γιά τέσσερα χρόνια.

Ἡ ἐκτεταμένη ἐνασχόλησή του μέ τούς ἑλληνικούς παραδοσιακούς χορούς σηματοδοτεῖται ἀπό τό 1980, ὡς ἐνεργός χορευτής τοῦ Λυκείου Ἑλληνίδων Καβάλας, μέ συμμετοχές σέ πολλές παραστάσεις τόσο στήν Ἑλλάδα ὅσο καί στό ἐξωτερικό. Ἡ ἐμπειρία αὐτή τόν ὤθησε στή δημιουργία δικῆς του ὁμάδας παραδοσιακῶν χορῶν στήν Μουσθένη τῆς Καβάλας γιά τέσσερα χρόνια, ἐνῶ παράλληλα σπούδαζε.

Ἀπό τό 1990, ἀσχολήθηκε μέ τόν κλάδο τῶν Ἀσφαλειῶν. Ἡ εὐκαιρία αὐτή ἀποτέλεσε τό ἐναρκτήριο λάκτισμα γιά τή μετέπειτα ἐπαγγελματική του πορεία. Ἔχοντας δίπλα του καταξιωμένους συναδέλφους τοῦ κλάδου, δραστηριοποιήθηκε ἔντονα καί ἔτσι, σήμερα, ἀσκεῖ τό ἐπάγγελμα τοῦ Ἀσφαλιστικοῦ Πράκτορα διατηρώντας τό δικό του ἀσφαλιστικό γραφεῖο στήν Θεσσαλονίκη. Ἀσχολεῖται μέ κάθε τομέα ἀσφαλιστικῶν καλύψεων ὅπως ὀχήματα, ἀστικές–ἐπαγγελματικές εὐθύνες, νοσοκομειακά–συνταξιοδοτικά προγράμματα, κατοικίες.

Βασίλειος Δανδίκας

Ὁ Βασίλειος Δανδίκας γεννήθηκε στή Φρανκφούρτη ἀπό Ἓλληνες οἰκονομικούς μετανάστες τό 1978. Εἶναι ἒγγαμος πατέρας τριῶν παιδιῶν. Μεγάλωσε καί διαμένει στίς Σέρρες, ἀπό ὃπου ἒλκει καί τήν καταγωγή του.

Ἡ ἐργασιακή του ἐμπειρία περιλαμβάνει ἐννιαετῆ ἀπασχόληση ὡς διοικητικός ὑπάλληλος καί διαχειριστής σέ ἰδιωτικό τομέα καί τοπική αὐτοδιοίκηση, προτοῦ ἀναλάβει οἰκογενειακή ἐπιχείρηση ταξί ὡς ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας αὐτοκινητιστής. Ἀπό τό 2018 εἶναι πρόεδρος στή Ραδιοταξί Σερρῶν Α.Ε., ἀντιπρόεδρος στό σωματεῖο ἰδιοκτητῶν ταξί Σερρῶν Ἃγιος Χριστόφορος καί ἀντιπρόεδρος στόν σύλλογο γονέων καί κηδεμόνων Γυμνασίου Σκουτάρεως.

Στό Ραδιοταξί Σερρῶν ΑΕ ἐφαρμόζει ἓνα συνεταιριστικό μοντέλο μέ πλειάδα ἐπιχειρηματικῶν καινοτομιῶν, πιστεύοντας ὃτι ἡ ἒγνοια γιά τό ὁμαδικό συμφέρον γίνεται μέ τόν ὑγιέστερο τρόπο καί συμφέρον τοῦ κάθε προσώπου – ἀπό τό ἐπίπεδο τῆς γειτονιᾶς καί τῆς πόλης ὡς τό εθνικό. 

Δρ Ζώης Ζαρταλούδης

Ο Δρ Ζώης Ζαρταλούδης γεννήθηκε στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Είναι έγγαμος και πατέρας τεσσάρων παιδιών. Είναι διδάκτωρ Βιολογίας (Εντομολογίας) του Πανεπιστημίου του  Λονδίνου (Imperial College) απόφοιτος της Γεωπονικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.).

Εργάστηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας, από συστάσεώς του, επί 22 έτη στην εφαρμοσμένη γεωργική έρευνα, στο Ινστιτούτο Προστασίας Φυτών Θεσσαλονίκης, όπου συμμετείχε σε πολλά εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα. Είναι μέλος της Εντομολογικής Εταιρείας Ελλάδος και του δικτύου DAISIE European Alien Species Expertise. Από το έτος 2003 έως το 2011  δίδασκε το μάθημα της Εντομολογίας (Γενικής και Ειδικής) στο ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Έχει δημοσιεύσει πολλές επιστημονικές εργασίες σε εθνικά και διεθνή περιοδικά και περιοδικά του Science Citation Index, έχει συγγράψει αρκετά βιβλία στο αντικείμενό του (φυτοπροστασία και ολοκληρωμένη διαχείριση εχθρών και ασθενειών των φυτών) και είναι κάτοχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας μεθοδολογίας παρασκευής καινοτόμων βιο-δραστικών σκευασμάτων φυτοπροστασίας.

Το έτος 2013 ίδρυσε την εταιρεία «ΑγροΟικοΣύστημα» όπου με προσωπική έρευνα τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει σημαντικές καινοτόμες συνθέσεις με την επωνυμία «BIOSHELL». Οι υπηρεσίες και τα προϊόντα της εταιρείας απευθύνονται στον πρωτογενή κυρίως τομέα της γεωργικής παραγωγής. Η εταιρεία αυτή εισάγει τεχνολογικές καινοτομίες στη φυτική παραγωγή που αποτελούν εξέλιξη στην Γεωργία Ακριβείας.

Πιστεύει ότι η Ελλάδα μας είναι η πιο ευλογημένη γωνιά του πλανήτη με απαράμιλλο φυσικό πλούτο και πως αυτό που έχουμε ανάγκη είναι η διοικητική αυτοοργάνωση του Ελληνισμού στην βάση της διατήρησης της εθνικής μας ταυτότητας, με ηθική συγκρότηση και αλληλεγγύη.

Παναγιώτης Καλαμπάκας

Ὁ Παναγιώτης Καλαμπάκας τοῦ Κωνσταντίνου γεννήθηκε τὸ 1953 στὰ Τρίκαλα, ὅπου καὶ διαμένει μόνιμα. Εἶναι ἔγγαμος καὶ πατέρας πέντε τέκνων.

Εἶναι πτυχιοῦχος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ὑπηρέτησε ὡς καθηγητὴς φιλόλογος στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση καὶ ὡς Διευθυντὴς τοῦ Μουσικοῦ Σχολείου Τρικάλων ἀπὸ τῆς ἱδρύσεώς του. Εἶναι κάτοχος διπλώματος Βυζαντινῆς Μουσικῆς καὶ διαθέτει διδακτικὴ ἐμπειρία στὴν Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Τρίκκης καὶ Σταγῶν.

Ἐργάζεται ὡς τεχνικὸς σύμβουλος καὶ ἠχολήπτης στὴν ἑταιρεία «ΗΧΟΓΕΝΝΗΣΗ», μὲ ἀξιόλογη δισκογραφικὴ παραγωγὴ βυζαντινῆς καὶ παραδοσιακῆς μουσικῆς.

Δρ. Γεώργιος Καλλιντέρης

Ὁ Δρ. Γεώργιος Καλλιντέρης γεννήθηκε τό 1955 στήν Ἀετόπετρα Κονίτσης. Εἶναι ἔγγαμος καί πατέρας ἐννέα παιδιῶν.

Ἀποφοίτησε ἀπό τό Φυσικό Τμήμα τῆς Φυσικομαθηματικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Εἶναι κάτοχος Master στήν Ἡλεκτρονική καί Ραδιοηλεκτρολογία τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καί κάτοχος Μεταπτυχιακοῦ ἀπό τό τμῆμα Φυσικῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἰωαννίνων. Ἔκανε τό Διδακτορικό του στό Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων. Ἀποφοίτησε, ἐπίσης, ἀπό τή Σχολή Ἐπιμορφώσεως Λειτουργῶν Μέσης Ἐκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Μ.Ε.)  Ἰωαννίνων καί ἔκτοτε ἐργάσθηκε στή Μέση Ἐκπαίδευση ὡς Φυσικός γιά περισσότερα ἀπό 20 ἔτη (1983-2006) μέ ἐνδιάμεση ἀπόσπαση στό Πανεπιστήμιο Ἰωαννίνων (1992-1998). Ὑπηρέτησε (2006-2014) ὡς Διευθυντής Λυκείου στήν Κόνιτσα.

Ἀπό τό 2014 ἔως τό 2019, ἐχρημάτισε Ἀντιδήμαρχος Πολιτισμοῦ-Τουρισμοῦ-Πρωτογενοῦς τομέα στόν Δῆμο Κόνιτσας. Ἔχει ἔντονη τήν καλή ἀνησυχία καί τή μέριμνα γιά τά θέματα τῆς Πίστης καί τῆς Πατρίδας μας.

 

Κωνσταντίνος Καραΐσκος

Ὁ Κώστας Καραΐσκος γεννήθηκε καί ζεῖ στήν Κομοτηνή. Εἶναι ἒγγαμος, Μαθηματικός ἐργαζόμενος στή δημόσια ἐκπαίδευση.

Ἢταν ὑπεύθυνος τοῦ δεκαπενθήμερου ἐντύπου γνώμης «Ἀντιφωνητής» μἐ πανελλαδική κυκλοφορία ἀπό τό 1998 μέχρι τό 2017. Ἒχει ἀναπτύξει ἐκτεταμένη καί πολύχρονη ἀρθρογραφία σἐ διάφορα ἰστολόγια καί ἒντυπα.

Μέ ἐνεργή παράδοση στήν πολιτική ἀπό τό 2011, ἒχει ὑπηρετήσει πολύπλευρα καί δυναμικά τήν ὑπόθεση τῆς ἐλευθερίας τοῦ Θρακικοῦ καί Μακεδονικοῦ Ἑλληνισμοῦ. Εἶναι δημοτικός σύμβουλος Κομοτηνῆς, ὂντας ἐπικεφαλῆς τῆς Παράταξης Πολιτῶν «Σπάρτακος».

Κωνσταντῖνος Καρασαρλίδης

Ὁ Κωνσταντῖνος Καρασαρλίδης γεννήθηκε τὸ 1972 στὴν Ἔδεσσα μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴ Σκύδρα Ν. Πέλλας. Κατοικεῖ στά Γιαννιτσά, εἶναι ἔγγαμος καὶ πατέρας δύο παιδιῶν.

Εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν  καὶ τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Ὑπηρέτησε τὴν στρατιωτική του θητεία στὸ Τυχερό Σουφλίου Ν. Ἕβρου ὡς λοχίας, ἀρχικά, γιά ἑπτά μῆνες, ὅπου ἔζησε στὴν πρώτη γραμμή τὴν κρίση τῶν Ἰμίων καὶ στὴν συνέχεια ὑπηρέτησε γιὰ ἕνδεκα μῆνες ὡς εὔζωνας στὴν Προεδρικὴ Φρουρὰ στὴν Ἀθήνα.

Ἀσχολήθηκε ἀπὸ νεαρὴ ἡλικία ὡς ἀγρότης μὲ τὴν καλλιέργεια, παραγωγή καὶ διακίνηση ροδακίνων μέσῳ τῶν τοπικῶν συνεταιρισμῶν Ν. Πέλλας. Ἐπίσης, ἐργάσθηκε στό Ἰνστιτοῦτο Γεωλογικῶν καί Μεταλλευτικῶν Ἐρευνῶν (ΙΓΜΕ) στήν Ἀθήνα.

Σήμερα ἐργάζεται στήν Δημόσια Ὑπηρεσία Ἀπασχόλησης (ΔΥΠΑ) ―πρώην ΟΑΕΔ― Ἔδεσσας ὡς ἐργασιακὸς σύμβουλος, στέλεχος τοῦ Τμήματος Ἀπασχόλησης καὶ ἔχει συνεχῆ συμμετοχή σὲ σεμινάρια καὶ προγράμματα ἐκπαίδευσης τῆς ΔΥΠΑ.

Τό ἔντονο ἐνδιαφέρον του γιὰ τὰ κοινὰ τὸν ὁδήγησε στή θέση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβούλου στὸν Δῆμο Σκύδρας.

Ἰωάννης Κεμεντσετσίδης

'Ὁ Ἰωάννης Κεμεντσετσίδης εἶναι γεννημένος τό 1973 στό Κιλκίς. Εἶναι ἒγγαμος οἰκογενειάρχης μέ δύο παιδιά. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στό ΤΕΙ Σερρῶν. Ἒχει περαιτέρω ἐκπαιδευθεῖ στήν πιστοποίηση προϊόντων, στόν ἒλεγχο ποιότητας, στή διασφάλιση ποιότητας τεχνικῶν ἒργων, στήν παρακολούθηση ὑδάτινων ἀποδεκτῶν καί ποιότητας πόσιμου νεροῦ. Ἒχει ἐπιχειρηματική ἐμπειρία στό λιανεμπόριο καί στήν ἐστίαση, καθῶς καί ὡς τεχνικός ἐκτιμητής ἀκινήτων. Σήμερα ἐργάζεται ὡς ἐλεύθερος ἐπαγγελματίας: Ἐνεργειακός ἐπιθεωρητής, Σύμβουλος ἀκινήτων, Ἐργολήπτης δημοσίων ἒργων καί Τεχνικός ἀσφαλείας.

Τά ἐνδιαφέροντά του περιλαμβάνουν τή λογοτεχνία καί τόν ἀθλητισμό, τόν ὁποῖον ὑπηρέτησε ὡς ἐρασιτέχνης ποδοσφαιριστής καί ὡς έπαγγελματίας διαιτητής ἐπί τετραετία στό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Β’ Ἐθνικῆς.

Διαθέτει πολυετές καί ἐνεργητικό ἐνδιαφέρον γιά τά κοινά ἀπό πολλές καί διαφορετικές ἐπάλξεις: ὠς γονέας μέ ἐνεργή συμμετοχή στόν Σὐλλογο Γονέων καί Κηδεμόνων, ὡς μέλος τῆς Ορθόδοξης Ἐκκλησίας με δύο 3ετεῖς θητεῖες στό ἐκκλησιαστικό συμβούλιο τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ι.Ν. Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Κιλκίς, ἀλλά καί ὡς πολίτης μέ ἀγάπη στή γενέτειρα, μέ θητεία ὠς πρόεδρος τοῦ πολιτιστικοῦ συλλόγου τοῦ οικισμοῦ Διποτάμου, τῆς ἰδιαίτερης πατρίδας του.

Δρ. Μαρία Μαντουβάλου

Ἡ Δρ. Μαρία Μαντουβάλου κατάγεται ἀπό τή Μάνη καί γεννήθηκε στόν Πειραιά. Εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ Ραλλείου καί τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ὡς μεταπτυχιακή ὑπότροφος τοῦ Ἱδρύματος Κρατικῶν Ὑποτροφιῶν, ἔκανε τίς μεταπτυχιακές της σπουδές στή Ρώμη καί στό Βερολίνο. Εἶναι διδάκτωρ τοῦ Πανεπιστημίου Χοῦμπολντ τοῦ Βερολίνου, ἐνῶ δίδαξε ὡς προσκεκλημένη καθηγήτρια σέ Πανεπιστήμια τοῦ Καναδά καί τῆς Γερμανίας. Εἶναι ἀναπληρώτρια καθηγήτρια τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστήμιου Ἀθηνῶν.

Εἶναι ἱδρυτικό μέλος καί πρόεδρος πολλῶν Διεθνῶν Ἐπιστημονικῶν καί Ἀνθρωπιστικῶν Ὁμίλων καί Συλλόγων, ἐνῶ συχνά μετέχει ὡς μέλος σέ ἐπιτροπές κρίσεων θεατρικῶν καί λογοτεχνικῶν διαγωνισμῶν. Ἔχει κάνει ἐπιστημονική ἔρευνα σέ πολλά μέρη τοῦ κόσμου καί ἔχει δώσει πλῆθος συνεντεύξεων καί διαλέξεων στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό. Ἔχει μετάσχει σέ πλῆθος διεθνῶν συνεδρίων, μέ πλούσιο συγγραφικό ἐπιστημονικό ἔργο, καθώς καί σέ διεθνεῖς ἀποστολές στή Βοσνία, τή Σερβία, τό Ἰράκ, τή Λιβύη, τήν Ἀμερική, τή Γαλλία καί ἁλλοῦ.

Ἔχει διατελέσει γιά πολλά χρόνια διευθύντρια τοῦ Φιλολογικοῦ Τμήματος τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου «Παρνασσός» καί Γραμματέας Σύνταξης τοῦ ὁμώνυμου περιοδικοῦ, καθώς καί διευθύντρια τῶν «Νυχτερινῶν Σχολῶν Παρνασσοῦ». Διδάσκει στό Λαϊκό Πανεπιστήμιο τῆς Ἐταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ, ἐνῶ διετέλεσε Ἀντιπρόεδρος τῆς Ἐταιρείας Ἑλληνοσερβικῆς Φιλίας.

Κωνσταντῖνος Μηνάογλου

Ὁ Κωνσταντῖνος Μηνάογλου τοῦ Προδρόμου γεννήθηκε τὸ 1962 στὸ χωριὸ Ζωγράφου Χαλκιδικῆς τοῦ Δήμου Ν. Προποντίδας. Εἶναι γόνος μικρασιατικῆς οἰκογένειας ἀπὸ τὸ Ἀνταβάλ τῆς Καππαδοκίας. Εἶναι ἒγγαμος πατέρας τεσσάρων τέκνων.

Ἀποφοίτησε ἀπό τήν Παιδαγωγική Ἀκαδημία Θεσσαλονίκης καὶ τή Θεολογική Σχολή τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Κατέχει δίπλωμα Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς, μὲ παράλληλες σπουδὲς στὴν ἑλληνικὴ παραδοσιακὴ μουσική.

Ὑπηρετεῖ στὴν Πρωτοβάθμια Ἐκπαίδευση τοῦ Νομοῦ Χαλκιδικῆς ἀπὸ τὸ 1985. Ἀσχολεῖται ἰδιαίτερα μὲ τὴν τοπικὴ λαογραφία, τὸ θέατρο καὶ τὴν ποίηση τῶν Ἑλλήνων Μικρασιατῶν προσφύγων καὶ διοργανώνει σχετικὲς ἐκδηλώσεις σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο.

Τὰ τελευταῖα χρόνια ἀρθρογραφεῖ σὲ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης καὶ στὸν ἠλεκτρονικὸ τύπο, ἑστιάζοντας σὲ θέματα ἐκπαιδευτικοῦ, πατριωτικοῦ καὶ θεολογικοῦ περιεχομένου.

Κωνσταντῖνος Μπαλιάκας

Ὁ Κωνσταντῖνος Μπαλιάκας εἶναι γεννημένος στὸ Μόναχο τῆς Γερμανίας μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὸ Δρυόβουνο Κοζάνης. Εἶναι πατέρας δύο παιδιῶν ἐν ἀναμονῇ τοῦ τρίτου.

Εἶναι Γεωλόγος μὲ εἰδίκευση στοὺς ὑδρογονάνθρακες. Μετὰ τὴ λήψη τοῦ πτυχίου του ἀπὸ τὸ Τμῆμα Γεωλογίας τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ Διατμηματικὸ Μεταπτυχιακὸ Πρόγραμμα Σπουδῶν μὲ τίτλο «Ἔρευνα καί Ἐκμετάλλευση Ὑδρογονανθράκων», στὸ πλαίσιο προετοιμασίας ἑλληνικοῦ ἐπιστημονικοῦ δυναμικοῦ μὲ σκοπὸ τὴν στελέχωση ἐπιχειρηματικῶν δραστηριοτήτων.

Ὁμιλεῖ τὴν Ἀγγλικὴ γλῶσσα.

Τὸ ὅραμά του εἶναι ἡ ἄμεση ἐξόρυξη τῶν ἐγχώριων κοιτασμάτων μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν διὰ παντὸς ἀπελευθέρωση τοῦ Ἑλληνικοῦ Κράτους ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῶν ξένων κέντρων ἐξουσίας. Συστρατεύθηκε στὴ «ΝΙΚΗ» διότι πιστεύει ὅτι πρόκειται γιὰ τὴν πιὸ «ὑγιῆ» πολιτικὴ κίνηση στὴν Ἑλλάδα μετὰ τὸν Ἰωάννη Καποδίστρια.

Ἀναστάσιος Οἰκονομόπουλος

Ὁ Ἀναστάσιος (Τάσος) Οἰκονομόπουλος εἶναι δικηγόρος πάρ’Ἀρείω Πάγω καί ἒγγαμος πατέρας τριῶν τέκνων.

Κατάγεται ἀπό τή Λαῦκα τῆς Ὀρεινῆς Κορινθίας, μέ οἰκογενειακή γενεαλογία πού ἒχει ἐνεργό ἀνάμειξη στούς πρωτεργάτες τῆς Φιλικῆς Ἐταιρεῖας καί τούς στενούς συναγωνιστές τοῦ Γέρου τοῦ Μωριᾶ.

Γεννημένος στήν Κηφισιά τό 1962, τελείωσε τό Δημοτικό στά Ἐκπαιδευτήρια Ζηρίδη, Γυμνάσιο καί Λύκειο στήν Γερμανική Σχολή Ἀθηνῶν. Σπούδασε Νομικά στή Νομική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Χαϊδελβέργης Γερμανίας καί στή Νομική Σχολή Ἀθηνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ὑπηρέτησε τήν θητεία του στήν Πολεμική Ἀεροπορία τό 1986–1988 καί ἀπό τό 1989 μέχρι καί σήμερα ἀσκεῖ τό δικηγορικό λειτούργημα στήν Ἀθήνα.

Ἒχει διατελέσει ἐξωτερικός συνεργάτης τραπεζικῶν ἱδρυμάτων, καθῶς καί Δημοτικός Σύμβουλος τοῦ Δήμου Θρακομακεδόνων το διάστημα 2007-2010. Συνεργάζεται σήμερα ὡς νομικός σύμβουλος καί ἐπιστημονικός συνεργάτης μέ δήμους τῆς Ἀττικῆς, ἒχοντας ἐκπονήσει πλήθος μελετῶν καί γνωμοδοτήσεων. Εἶναι μέλος τοῦ πειθαρχικοῦ ὀργάνου τῆς ΕΣΑΠ – Ὀμοσπονδίας Βόλεϊ καί Γ.Γ. τῆς ὁμάδας βόλεϊ Κηφισιᾶς τῆς Α1 Εθνικῆς. Διακονεῖ ὡς ἐπίτροπος τά τελευταῖα 10 χρόνια στήν ἐνορία του.

Ὁμιλεῖ τήν γερμανική καί τήν ἀγγλική γλῶσσα.

Ἀποφάσισε νά συστρατευτεῖ στόν ἀγῶνα τῆς ΝΙΚΗΣ, ὀραματιζόμενος τή ΝΙΚΗ τοῦ Ἑλληνισμοῦ καί τῆς ἀνθρώπινης ἀξιοπρέπειας, διότι πιστεύει ἀκράδαντα ὃτι εἶναι πικρό νά νοσταλγεῖς τόν τόπο σου, ζῶντας στόν  τόπο σου.

Φώτιος Πάλλας

Ὁ Φώτιος Πάλλας γεννήθηκε τὸ 1968 στὰ Τρίκαλα καὶ κατάγεται ἀπὸ τὸ Παλαιομονάστηρο Τρικάλων (ἀπὸ πατέρα) καὶ ἀπὸ τὴν Ἰκαρία καὶ τὴν Κωνσταντινούπολη (ἀπὸ μητέρα). Εἶναι ἔγγαμος, πατέρας ἕξι παιδιῶν καὶ διαμένει ἀπὸ τὸ 1974 στὴν Καλαμπάκα.

Εἶναι Φιλόλογος, ἀπόφοιτος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ὡς καθηγητὴς φιλόλογος, ὑπηρέτησε ἀρχικὰ στὴν ἰδιωτική, ἐνῶ σήμερα ὑπηρετεῖ στὴν δημόσια Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση, μέ παράλληλη ἐνεργή μετοχή καί σέ κατηχητικές καί κατασκηνωτικές δραστηριότητες, ἐμφυσῶντας στή νεότητα τήν ἀγάπη γιά τήν Πίστη μας. Συμμετέχει ἀφιλοκερδῶς σὲ πολιτιστικὲς δράσεις καὶ εἶναι ἱδρυτικὸ μέλος τῶν πολιτιστικῶν συλλόγων «Φίλοι τῶν Μετεώρων» καὶ «Φίλοι τῆς παραδοσιακῆς μουσικῆς καὶ ψαλτικῆς τέχνης Ἅγιος Βησσαρίων». Εἶναι μέλος τοῦ συλλόγου «Μετεώρων Λιθόπολις» καὶ συμμετέχει σὲ τοπικὲς χορωδίες βυζατινῆς μουσικῆς. Τὸ 2009 συμμετεῖχε στὴν ἵδρυση καὶ ἔκτοτε στηρίζει ἐνεργὰ ὡς ἐρασιτέχνης ἠθοποιός, μουσικὸς και συγγραφέας τὴν λειτουργία ἑνὸς ἀπὸ τοὺς πλέον δραστήριους καὶ πολυπληθεῖς συλλόγους τῆς περιφέρειας Θεσσαλίας, τοῦ θεατρικοῦ ἐργαστηρίου «Ἐπί Σταγῶν».

Τὸ 2019 ἦταν ὑποψήφιος δημοτικὸς σύμβουλος μὲ τὸν συνδυασμὸ τοῦ ἀειμνήστου δημάρχου Μετεώρων Χ. Σινάνη, «Δύναμη Εὐθύνης». Τὸ 2021, μετὰ τὴν ἀπροσδόκητη ἀπώλεια τοῦ ἐπικεφαλῆς τῆς μείζονος ἀντιπολίτευσης, Χρήστου Σινάνη, κάλυψε στὸ δημοτικὸ συμβούλιο τὴν κενὴ θέση ὡς πρῶτος ἐπιλαχῶν.

Ὁ Φώτιος Πάλλας τάσσεται ὑπὲρ τῆς διακήρυξης τῶν ἀρχῶν τῆς «ΝΙΚΗΣ» καὶ θεωρεῖ μονόδρομο πλέον τὴ συστράτευση ὅλων τῶν Ἑλλήνων γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ ἀντικειμενικοῦ σκοποῦ της: τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν κομματοκρατία καὶ τὴν ἀνάσταση τῆς Πατρίδος μας καὶ τοῦ Ὀρθόδοξου Γένους μας.

Δημήτριος Παπαδόπουλος

Ὁ Δημήτριος Παπαδόπουλος, οἰκονομολόγος καί φοροτεχνικός, κατάγεται ἀπό τήν Τραπεζοῦντα τοῦ Πόντου. Γεννήθηκε στήν Θεσσαλονίκη τό 1957 καί μεγάλωσε στήν Κατερίνη. Συμπλήρωσε τίς δευτεροβάθμιες καί τριτοβάθμιες σπουδές στή Σουηδία, ἀποκτῶντας πτυχίο Οἰκονομολόγου ἀπό τό Πανεπιστήμιο τῆς Στοκχόλμης.

Εἶναι ἒγγαμος πατέρας ἑνός τέκνου καί παπποῦς πέντε παιδιῶν.

Ἀπό τό 1983 ζεῖ μόνιμα στήν Κατερίνη, ὂπου καί δραστηριοποιεῖται ἐπαγγελματικά ὡς ἐλεῦθερος ἐπαγγελματίας οἰκονομολόγος-φοροτεχνικός ἒως σήμερα. Ἒχει ἐπιπρόσθετα ἐργασθεῖ ὡς σύμβουλος ἐπιχειρήσεων ἐθνικῶν καί εὐρωπαϊκῶν ἐπενδυτικῶν προγραμμάτων. Θήτευσε ὡς Γενικός Γραμματέας στήν Ἒνωση Φοροτεχνικῶν Πιερίας τά ἒτη 1997-2006, καθῶς καί στήν Διοίκηση τοῦ Οἰκονομικοῦ Ἐπιμελητηρίου Ἑλλάδος (τμῆμα Κεντρικῆς Μακεδονίας) κατά τό διάστημα 1999-2001.

Εἶναι σήμερα Ὑπεύθυνος τῆς Κοινότητας ΝΙΚΗΣ τοῦ νομοῦ Πιερίας.

Ὁμιλεῖ τήν ἀγγλική καί τήν σουηδική.

Δρ Νικόλαος Παπαδόπουλος

Ο Δρ Νικόλαος Παπαδόπουλος, θωρακοκαρδιοχειρουργός, γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1971. Είναι έγγαμος πατέρας έξι παιδιών.

Σπούδασε την Ιατρική επιστήμη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με Τίτλο ειδικότητας στη χειρουργική θώρακος-καρδιάς και μεγάλων αγγείων. Εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Α.Π.Θ. στον Τομέα χειρουργικής και στο τμήμα Χειρουργικής Θώρακος - καρδιάς και μεγάλων αγγείων, με βαθμό Άριστα.

Η επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της Υγείας ξεκινά από το 1997 στο Κέντρο Υγείας Κουφαλίων. Ακολουθεί το γενικό τμήμα της ειδικότητας στην Γενική Χειρουργική στην Α` Πανεπιστημιακή Προπαιδευτική χειρουργική κλινική του ΑΠΘ και το ειδικό τμήμα της ειδικότητας Θώρακος –Καρδίας, στην Πανεπιστημιακή Χειρουργική κλινική Θώρακος Καρδιάς και Μεγάλων Αγγείων (2003-7). Δίδαξε ως συνεργάτης Καθηγητής («Επείγουσα Ιατρική – Πρώτες Βοήθειες –ΚΑΡΠΑ») αλλά και ως εκπαιδευτής σε Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών στην Σ.Ε.Υ.Π-Τ.Ε.Ι Θεσσαλονίκης τα ακαδημαϊκά έτη 2001-4. Εργάσθηκε στον ιδιωτικό τομέα έως το 2009 στο Καρδιοχειρουργικό  τμήμα στην Euromedica «Γενική Κλινική» Θεσ/νίκης και ακολούθως πλαισίωσε ως πρώτος συνεργάτης την καρδιοχειρουργική ομάδα του Καθηγητή Παναγιώτη Κ. Σπανού. Παράλληλα ως επικεφαλής δημιούργησε τη δική του καρδιοχειρουργική ομάδα στην Euromedica Γενική Κλινική «Κυανός Σταυρός» Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος του καρδιοχειρουργικού τμήματος της κλινικής «Κυανός Σταυρός» (2014-6) και εν συνεχεία (2017-20) συμμετείχε στο πρόγραμμα εφημεριών ως καρδιοχειρουργός στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Κέτρο Θεσσαλονίκης. Το 2020 εντάσσεται στο ΕΣΥ (καρδιοχειρουργική κλινική Γ.Ν. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ») όπου στο πρόσφατο ολιγόμηνο διάστημα βρίσκεται σε καθεστώς αναστολής για τους γνωστούς λόγους.

Είναι μέλος τοπικών και διεθνών οργανισμών, όπως ενδεικτικά του συλλόγου Πολυτέκνων «Οι Άγιοι Πάντες» από το 2003, του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης από το 1997, της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης και Αντιμετώπισης του ΑIDS από το 1998, του European Association for Cardio-Thoracic Surgery (EACTS) από το 2004, του International Society for Minimally Invasive Cardiothoracic Surgery (ISMICS) από το 2007, της Ελληνικής Εταιρείας Χειρουργών Θώρακος–Καρδιάς–Αγγείων από το 2005, της Καρδιολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος από το 2007, κ.α.

Ἀθηνᾶ Πετικοπούλου

Ἡ Ἀθηνᾶ Πετικοπούλου γεννήθηκε τὸ 1994 στὴν Θεσσαλονίκη, μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Πρασινάδα Ἠμαθίας. Εἶναι ἄγαμη καὶ διαμένει μὲ τὴν μητέρα καὶ τοὺς δύο μικρότερους ἀδελφούς της.

Εἶναι φοιτήτρια στὸ Τμῆμα Δημοσιογραφίας καὶ Μέσων Μαζικῆς Ἐνημέρωσης τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ἐπιθυμεῖ νὰ ἀσχοληθεῖ μὲ τὰ δικαιώματα τῶν ΑΜΕΑ καὶ τὴν ζωή τους γενικότερα, ὅπως αὐτὴ διαμορφώνεται στὴν ἀφιλόξενη γιὰ τοὺς συνανθρώπους αὐτοὺς χώρα μας.

Αὐτὸ ποὺ τὴν παρακίνησε νὰ ἐμπλακεῖ στὸ Δημοκρατικὸ Πατριωτικὸ Κίνημα «ΝΙΚΗ» εἶναι ὅτι τὸ Κίνημα αὐτὸ ἀγωνίζεται γιὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς ἀλήθειας καί τήν πολιτική ἐφαρμογή τῶν πατρογονικῶν ἀξιῶν τῶν Ἑλλήνων, σὲ θέματα προσωπικοῦ, κοινωνικοῦ καί ἐθνικοῦ ἐπιπέδου, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ ὑπάρχουν στὴ συνείδηση ὅλων τῶν πολιτῶν.

Ἀσημίνα Περδίκη-Πούλιου

Ἡ Ἀσημίνα Περδίκη-Πούλιου γεννήθηκε τὸ 1963 στὴ Βροντοῦ Πιερίας καὶ μεγάλωσε στὴν Κατερίνη. Εἶναι ἒγγαμη μητέρα ἕξι τέκνων.

Ἀσχολήθηκε ἐπὶ ἐπτὰ ἔτη μὲ τὸν πρωταθλητισμὸ στὸν κλασικὸ ἀθλητισμὸ (στίβος).

Τελειώνοντας τή δευτεροβάθμια ἐκπαίδευση, κατέφυγε ὡς οἰκονομικὴ μετανάστις στὴν Γερμανία, ὅπου ἐργάσθηκε στὴ Siemens. Τὸ 1995 διορίστηκε στὸ ΤΣΜΕΔΕ μετά από διαγωνισμό ΑΣΕΠ ὡς διοικητικὴ ὑπάλληλος. Συνταξιοδοτήθηκε τὸ 2011.

Ἡ ἐμπειρία της στήν τοπική αὐτοδιοίκηση περιλαμβάνει θητεία κατὰ τὰ ἔτη 2007-2010 ὡς  Νομαρχιακὴ Σύμβουλος, ἐνῶ στό διάστημα 2011-2014 διετέλεσε Δημοτικὴ Σύμβουλος. Ἀπὸ τὸ 2019 ἕως σήμερα εἶναι Πρόεδρος στὴ δημοτικὴ ἐπιχείρηση «Δημοτικὰ Πάρκινγκ» τοῦ Δήμου Κατερίνης. Παράλληλα, ἡ μέριμνα γιά τά κοινά τήν ἀναδεικνύει άπό τό 2007 ἒως καί σήμερα Πρόεδρο τοῦ Συλλόγου Πολυτέκνων Ν. Πιερίας, ὃπου καί ἀγωνίζεται γιά τήν ἀναγνώριση καί ἀνάδειξη τῶν ἀξιῶν τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας.

Θεόδωρος Ρηγινιώτης

Ὁ Θεόδωρος Ρηγινιώτης γεννήθηκε τὸ 1971 καὶ μεγάλωσε στὸ Ρέθυμνο, ὅπου ζεῖ μὲ τὴν οἰκογένειά του. Ἡ καταγωγή του ἀπὸ πατέρα εἶναι ἀπὸ τὴν Ἀταλάντη Φθιώτιδος, ἐνῶ ἀπὸ μητέρα κατάγεται ἀπὸ τὸ Ἀποδούλου Ρεθύμνης. Εἶναι ἒγγαμος πατέρας ἑνός τέκνου.

Ὑπηρετεῖ στὴν Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση ὡς καθηγητής θεολόγος.

Ἐπί σειρὰ ἐτῶν ὑπῆρξε μέλος τοῦ ΔΣ τοῦ Παγκρητίου Συνδέσμου Θεολόγων, καθὼς καὶ μέλος ἤ ἱδρυτικὸ μέλος διαφόρων πολιτιστικῶν φορέων τοῦ τόπου του. Ἀσχολήθηκε ἐπισταμένως μὲ τὴν μελέτη καὶ προβολὴ τοῦ κρητικοῦ γλωσσικοῦ ἰδιώματος, τῆς μουσικῆς παράδοσης καὶ τῆς λαογραφίας τῆς Κρήτης. Ἔχει ἔντονη παρουσία στὰ πολιτιστικὰ δρώμενα καὶ τακτικὴ ἀρθρογραφία στὸν τοπικὸ τύπο, καθὼς καὶ σὲ θεολογικὰ ἱστολόγια καὶ ἱστοσελίδες.

Ἔχει ἐκδώσει σὲ ἔντυπη ἤ ἠλεκτρονικὴ μορφὴ δεκαπέντε βιβλία του. Ἀνάμεσά τους τὸ μυθιστόρημα «Ἐναντίον τοῦ Θεοῦ», ἡ «Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν σκεπτόμενο ἄθεο», οἱ «Σημειώσεις γιὰ τὸ Ἰσλὰμ» (ἠλεκτρονικὴ ἔκδοση, ἐλεύθερη στὸ διαδίκτυο) καὶ ἡ συλλογὴ ἀφηγηματικῶν ποιημάτων στὴν κρητικὴ διάλεκτο «Ὁ Παραμυθᾶς μὲ τὸ νταούλι».

Γεώργιος Ρούντας

Ὁ Γεώργιος Ρούντας γεννήθηκε τό 1981 στήν Ἀθήνα. Εἶναι ἒγγαμος πατέρας τριῶν τέκνων. Ἒλκει τήν καταγωγή του ἐκ πατρός ἀπό τά Ζαγοροχώρια Ἠπείρου καί ἐκ μητρός ἀπό τήν Κορινθία.

Μεγάλωσε στήν Ἀθήνα καί σπούδασε Νομικά στή Νομική Σχολή Ἀθηνῶν τοῦ Ἐθνικοῦ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ὑπηρέτησε τήν στρατιωτική του θητεία ὡς ἒφεδρος ὑπαξιωματικός Είδικῶν Δυνάμεων τό 2006-2007. Ὁλοκληρώνει μεταπτυχιακές σπουδές στό ἀντικείμενο "Διακυβέρνηση καί Δημόσιες Πολιτικές", στό τμῆμα "Πολιτικῆς Ἐπιστήμης καί Διεθνῶν Σχέσεων" τοῦ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Εἶναι δικηγόρος καί ἀσχολεῖται μέ ζητήματα Κτηματολογίου. Διαθέτει πιστοποιητικό ἐπιμορφώσεως τοῦ ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. τοῦ Ἐθνικοῦ καί Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν στό ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα "Δημόσια Διοίκηση". Κατέχει πιστοποίηση ἐπάρκειας γνωστικοῦ πεδίου ἀναφορικά μέ τόν νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), ἀπό τό σχετικό σεμινάριο τοῦ Δικηγορικοῦ Συλλόγου Ἀθηνῶν (ΔΣΑ) καί τῆς Ἀρχῆς Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Εἶναι ἱδρυτικό μέλος τῆς “Ἐνώσεως Ἑλλήνων Νομικῶν e-Θέμις", ἐνῶ ἒχει διατελέσει μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐνώσεως Ἀσκουμένων καί Νέων Δικηγόρων Ἀθηνῶν (ΕΑΝΔΑ) τά ἒτη 2010-2012.

Ὁμιλεῖ τήν ἀγγλική γλῶσσα.

Ἀνέκαθεν τόν συγκινοῦσε ἡ διαχρονική σύνδεση τῆς ἀρχαίας μέ τή νεώτερη Ἑλλάδα, ὃπως αὐτή ἐκφράζεται μέσα ἀπό τόν Βυζαντιακό Ἑλληνισμό καί ἡ προοπτική της σήμερα.

Ἰωάννης Σαρσάκης

Ὁ Ἰωάννης Σαρσάκης κατάγεται ἀπὸ τὸ Διδυμότειχο. Τὸ 1992 ἀποφοίτησε ἀπὸ τὸ Τεχνικὸ Ἐπαγγελματικὸ Λύκειο Διδυμοτείχου. Τὸ 1995 ἐντάχθηκε στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις ὡς ὑπαξιωματικὸς τοῦ Οἰκονομικοῦ Σώματος. Εἶναι ἔγγαμος καί πατέρας τριῶν τέκνων.

Εἶναι ἀνεξάρτητος Δημοτικὸς Σύμβουλος στὸν Δῆμο Διδυμοτείχου, Ὀργανωτικὸς Γραμματέας τοῦ Ἱστορικοῦ καὶ Πολιτιστικοῦ Συλλόγου Διδυμοτείχου «Καστροπολῖτες, Γνώση καὶ Δράση» καὶ συνδεδεμένο μέλος τοῦ ΔΣ τῆς Ἕνωσης Πολιτιστικῶν Φορέων Ἔβρου.

Τὸ ἱστορικὸ καὶ ἐρευνητικό του ἔργο ἐπικεντρώνεται στὴ μελέτη τῆς τοπικῆς ἱστορίας καὶ ἁγιολογίας τοῦ Διδυμοτείχου, καθὼς καὶ στὴν ἱστορία τῆς Ρωμανίας/Βυζαντίου. Σημαντικότερος καρπὸς τῶν μελετῶν του εἶναι ἡ συγγραφὴ δύο βιβλίων ποὺ ἀφοροῦν τὸν Ἅγιο Ἰωάννη Βατάτζη: 1) Ἰωάννης Γ’ Βατάτζης ὁ Διδυμοτειχίτης Ἅγιος Αὐτοκράτορας τοῦ Βυζαντίου, ἐκδ. Ὀρθόδοξος Κυψέλη, α’ ἔκδ. 2008 καὶ β’ ἔκδ. 2010. 2) Ὁ Πάμμεγας Σκηπτοῦχος ἅγιος Ἰωάννης Βατάτζης ὁ ἐκ Διδυμοτείχου, ἐκδ. iwrite-Πηγή, 2019.

Ἐπίσης συνέγραψε διάφορα ἱστορικὰ ἄρθρα ποὺ ἀφοροῦν στοὺς ἁγίους τοῦ Διδυμοτείχου, σέ ἱστορικὰ γεγονότα τῆς πόλης, ἀλλὰ καὶ σέ σημαίνουσες προσωπικοτητες τοῦ Διδυμοτείχου μέσα στὴν ἱστορική του διαχρονία. Κείμενά του ἔχουν δημοσιευθεῖ σὲ ἐφημερίδες τῆς Θράκης, ἱστοσελίδες καὶ περιοδικὰ σχετικῆς θεματολογίας, καθὼς καὶ στὶς περιοδικὲς ἐκδόσεις τοῦ ΓΕΣ Ἐθνικὲς Ἐπαλξεις καὶ Στρατιωτικὴ Ἐπιθεώρηση.

Ἀλεξία Τάντση

Ἡ Ἀλεξία Τάντση κατάγεται ἀπό τή Φλώρινα, εἶναι ἔγγαμη καί μητέρα τριῶν παιδιῶν. Τό ἔτος 1995, ἀποφοίτησε ἀπό τό Γενικό Λύκειο τῆς Φλώρινας καί στή συνέχεια ἀσχολήθηκε μέ τή διδασκαλία τῆς ἀγγλικῆς γλώσσας. Εἶναι ἐθελόντρια τοῦ τμήματος νοσηλευτικῆς τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐρυθροῦ Σταυροῦ. Ἐργάζεται ὡς συμβασιοῦχος στό Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καί στό πλαίσιο τῶν διοικητικῶν ἀρμοδιοτήτων ἒχει ἐξειδικευθεῖ σέ Χρηματοοικονομική καί Τραπεζική Διοικητική ἀπό το Πανεπιστήμιο Πειραιῶς, καθῶς καί σέ Διοίκηση Πολιτισμικῶν Μονάδων καί Ἀνθρωπίνων Πόρων ἀπό τό Ἐθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν.

Συμμετέχει ἀνελλιπῶς καί ἐνεργά σέ ὁλους τούς ἀγῶνες τόσο γιά τά ἐθνικά ὃσο καί γιά τά κοινωνικά ζητήματα τῆς άκριτικῆς Φλώρινας.

Διαχειρίζεται δύο ἰστολόγια, τήν «Παρεμβολή» καί τήν «Περίβλεπτο». Παράλληλα ἐρευνᾶ καί συλλέγει ἱστορικά στοιχεῖα καί μαρτυρίες σχετικά μέ τήν προσφορά τῶν Δυτικομακεδόνων στήν προετοιμασία καί τήν ἔναρξη τῆς Ἐπανάστασης τοῦ 1821, καθῶς καί στον Μακεδονικό Ἀγῶνα.

Κωνσταντῖνος Τζιαλλήλας

Ὁ Κωνσταντῖνος Τζιαλλήλας, μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὶς Σέρρες, γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1972. Εἶναι ἔγγαμος καὶ πατέρας δύο παιδιῶν. Ὑπηρέτησε τὴ στρατιωτική του θητεία ὡς Πεζοναύτης.

Εἶναι πτυχιοῦχος τοῦ Τμήματος Ρωσικῆς Γλώσσας καὶ Φιλολογίας καὶ Σλαβικῶν Σπουδῶν τοῦ Ἐθνικοῦ καὶ Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Παράλληλα εἶναι ἀπόφοιτος δημοσίου ΙΕΚ στὴν εἰδικότητα «Προπονητὴς Σκακιοῦ». Ἀσχολεῖται μὲ τὸ σκάκι τόσο ὡς προπονητὴς σὲ σχολεῖα καὶ σκακιστικοὺς συλλόγους ὅσο καὶ ἀγωνιστικά.

Ἀπὸ τὸ 2015 δραστηριοποιεῖται στὸν χῶρο τῆς διαχείρισης ἀκινήτων, ἐργαζόμενος σὲ μεγάλη κτηματομεσιτικὴ ἑταιρεία στήν Ἀθήνα.

Ὁμιλεῖ τὴν ἀγγλικὴ καὶ τὴ ρωσικὴ γλῶσσα.

Βλέποντας τὴν χώρα μας νὰ ὁδεύει μὲ ἐπιταχυνόμενους ρυθμοὺς σὲ ἀτραποὺς ὑποδούλωσης πάσης φύσεως, νιώθει ὑποχρεωμένος νὰ συστρατευθεῖ στὸν ἀγώνα γιὰ τὴν προάσπιση τῶν συμφερόντων τῆς Πατρίδας μας καὶ τῶν πολιτῶν της.

Μαρία Τσιτουρίδου

Ἡ Τσιτουρίδου Μαρία, μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν Κατερίνη, γεννήθηκε τὸ 1964 στὸ Ἀμβοῦργο τῆς Γερμανίας ἀπὸ Ἕλληνες γονεῖς οἰκονομικοὺς μετανάστες. Εἶναι ἔγγαμη καὶ διαμένει στὴν Κατερίνη.

Εἶναι ἀπόφοιτος τῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Φλωρίνης. Ἀπὸ τὸ 1990 ἐργάζεται ὡς δασκάλα στὴν Πρωτοβάθμια Ἐκπαίδευση, μέ παράλληλη πολύχρονη ἐνεργή συνεισφορά στην κατήχηση της ἑλληνικῆς νεολαίας.

Ἀθανάσιος Τσουγανᾶτος

Ὁ Ἀθανάσιος Τσουγανᾶτος γεννήθηκε τό 1963 στήν Πάτρα. Εἶναι ἒγγαμος καί πατέρας τεσσάρων παιδιῶν. Καταγωγή ἒλκει ἀπό τό Ληξούρι Κεφαλλονιᾶς καί ἀπό τήν πλευρά τῆς μητέρας του (τό γένος Χριστοδουλίδη) ἀπό τήν Κερασοῦντα τοῦ Πόντου.

Ἀποφοίτησε ἀπό τήν Στρατιωτική Σχολή Εὐελπίδων (ΣΣΕ) τό 1985 ὡς Ἀνθυπολοχαγός Πυροβολικοῦ καί ἀποστρατεύτηκε τό 2019 ὡς Ἀνώτατος Ἀξιωματικός μέ τόν βαθμό τοῦ Ὑποστρατήγου. Ὑπηρέτησε σέ Μονάδες Πυροβολικοῦ τοῦ Στρατοῦ Ξηρᾶς ὡς Διοικητής σέ Μονάδα MLRS καί σέ ἐπιτελικές θέσεις στό ΓΕΣ καί στό ΓΕΕΘΑ σέ θέματα Ἀμυντικῆς Σχεδίασης Ἑλλάδος καί ΝΑΤΟ.

Ὑπηρέτησε ὡς Στρατιωτικός Παρατηρητής μέ τόν βαθμό τοῦ Λοχαγοῦ στήν ἀποστολή UNIKOM/Κουβέιτ τοῦ ΟΗΕ τό 1996. Ὑπηρέτησε σέ θέσεις τοῦ ΝΑΤΟ στή Νάπολη Ἰταλίας (2005-8) καί στήν Διοίκηση Μετασχηματισμοῦ Νόρφολκ/ΗΠΑ (2016-9).

Σημαντική ἐμπειρία καί τιμή ἢταν ἡ τοποθέτησή του ὡς Διευθυντοῦ στρατιωτικῆς ἐκπαίδευσης στήν Στρατιωτική Σχολή Εὐελπίδων (2013-6) μέ τόν βαθμό τοῦ Ταξιάρχου ὃπου εἲχε τήν εὐκαιρία νά ἐπεξεργασθεῖ πολλές ἐκπαιδευτικές πρωτοβουλίες σέ συνεργασία μέ τό ἀκαδημαϊκό καί στρατιωτικό προσωπικό τῆς Σχολῆς. Ἰδιαίτερα ξεχωρίζουν ὁ Ὀργανισμός τῆς Σχολῆς, ἡ ἐσωτερική καί ἐξωτερική ἀξιολόγηση τῆς ΣΣΕ (πρῶτη φορά) σύμφωνα μέ τό νομικό πλαίσιο τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας γιά τά ΑΕΙ καί ἡ ἒνταξη τῆς ΣΣΕ στό πρόγραμμα «Military Erasmus» τῆς ΕΕ.

Ἀποφοίτησε ἐπίσης ἀπό τήν Σχολή Ἐθνικῆς Ἂμυνας (Ἑλλάδα) καί ἀπό τό Ἀλβανικό Ἀμυντικό Κολλέγιο (Defence College regional).

Εἶναι κάτοχος Μεταπτυχιακοῦ σέ Στρατηγικές Σπουδές ἀπό τό Naval PostGraduate School στήν Καλιφόρνια/ΗΠΑ.

Σπῆλιος Τυροπάνης

Ὁ Σπῆλιος Τυροπάνης γεννήθηκε στὸ Κιάτο Κορινθίας, μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴ Ναυπακτία. Εἶναι ἔγγαμος καὶ πατέρας τριῶν παιδιῶν. Ἔζησε πολλὰ χρόνια στὴν Πάτρα καὶ τὰ τελευταῖα εἴκοσι χρόνια ζεῖ καὶ ἐργάζεται στὰ Ἰωάννινα.

Εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ Τμήματος Χημείας τῆς Σχολῆς Θετικῶν Ἐπιστημῶν τοῦ Πανεπιστημίου Πατρῶν. Δραστηριοποιεῖται ἐπαγγελματικὰ στὸν χῶρο τῆς φροντιστηριακῆς ἐκπαίδευσης.

Διαχειρίζεται τὸν ἱστότοπο gianniotika.gr, μὲ εἰδησεογραφικὸ περιεχόμενο καὶ κοινωνικοπολιτικὰ θέματα.

Ἔχει συνεχῆ συμμετοχὴ στοὺς ἀγῶνες ποὺ ἀφοροῦν στὰ ἐθνικὰ καὶ κοινωνικὰ ζητήματα. Συντάσσεται ὁλόψυχα στὸν ἀγώνα τῆς «ΝΙΚΗΣ», μὲ στόχο τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς ἑλληνικῆς οἰκονομίας, καθὼς καὶ τὴν ἀναβίωση τῶν πατρογονικῶν ἀρχῶν καὶ ἀξιῶν τῆς Ἑλλάδας.

Δρ. Δημήτριος Χιωτακᾶκος

Ὁ Δρ. Δημήτριος Χιωτακᾶκος γεννήθηκε στήν Ἀθήνα, μέ καταγωγή ἀπό τή Λακωνική Μάνη. Εἶναι ἔγγαμος καί πατέρας δύο παιδιῶν. Ἔζησε πολλά χρόνια στό ἐξωτερικό καί πλέον τῆς δεκαετίας στήν Ἀγγλία.

Εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Ἔσσεξ καί διδάκτωρ πληροφορικῆς καί τηλεπικοινωνιῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Μάντσεστερ τῆς Αγγλίας, ὅπου ἐργάστηκε ὡς ἐρευνητικός παρατηρητής. Εἶναι κάτοχος ἐπιστημονικῶν δημοσιεύσεων καί διπλωμάτων εὐρεσιτεχνίας.

Ἔχει διατελέσει διευθυντικό καί διοικητικό στέλεχος στόν ἰδιωτικό τομέα ἐπί μία 25ετία, στίς πωλήσεις, στή διαχείριση διεθνῶν συμβάσεων καί τή δημιουργία στρατηγικῶν συνεργασιῶν. Συνεργάσθηκε μέ διεθνεῖς οἴκους καί ἐταιρεῖες συμβουλευτικῶν ὑπηρεσιῶν καί προϊόντων ὑψηλῆς τεχνολογίας στόν χῶρο τῶν δικτύων καί τηλεπικοινωνιῶν. Κατέχει διεθνῆ ἐμπειρία μέ επιχειρηματική δραστηριότητα σέ περισσότερες ἀπό 30 χῶρες σέ Εὐρώπη, Ἀμερική καί Μέση Ἀνατολή.

Ἔχει ἀσχοληθεῖ ἰδιαίτερα μέ τήν ἡλεκτρονική διακυβέρνηση, τήν ἀχρήματη κοινωνία, τά εὐαίσθητα προσωπικά δεδομένα καί τούς κινδύνους πού προκύπτουν στίς ἀτομικές ἐλευθερίες ἀπό τήν ἀθέμιτη χρήση τους.

Ὅραμά του γιά τήν Πατρίδα ἀποτελοῦν 3 πυλῶνες: (α) ἡ ὑψηλή ἐκπαίδευση καί κατάρτιση δεξιοτήτων τῶν νέων σέ ὅλα τά ἐπίπεδα, (β) ἡ ἐπιχειρηματικότητα καί ἐγχώρια παραγωγή πού θά ἀναδείξει μία δυνατή οἰκονομία διαχρονικά, καθῶς καί (γ) ἡ ἐφαρμογή τῆς ὑψηλῆς τεχνολογίας μέ τρόπο πού θά ἀπελευθερώνει τόν πολίτη καί θά τόν θέτει στό τιμόνι τῆς χώρας καί ὄχι στή δουλεία μίας Ὀργουελικῆς κοινωνίας.

«Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας στον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό» Γ. Σεφέρης

Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα ΝΙΚΗ είναι ένας εγκεκριμένος Πολιτικός Οργανισμός, από τον Άρειο Πάγο, από τις 25 Ιουλίου του 2019.

 

Τραπεζικός λογαριασμός
IBAN: GR4102602030000830201895856 (Eurobank)
BIC: ERBKGRAAXXX | 0203 – Τσιμισκή 27 Θεσσαλονίκη
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη

Μακένζι Κίνγκ 12, Θεσσαλονίκη 546 22

Τηλ: 2310 232999

Αθήνα

Σταδίου 10, Αθήνα 105 64

Τηλ: 210 3217890