Σκόπια

Σκόπια

«Νά βροῦμε ἕνα ξεκάθαρο καί ἀξιοπρεπές ὄνομα γιά τά Σκόπια, καί νά οἰκοδομήσουμε μία εἰλικρινῆ φιλία, μέ ἄξονα τήν Ὀρθοδοξία».

Μέ ψέμματα δέν οἰκοδομοῦνται μακροχρόνιες σχέσεις.

  • Στά Σκόπια δέν ὑπάρχουν «Μακεδόνες» παρά μόνο Σλάβοι, Ἀλβανοί, Ἕλληνες, Ρομά, Ἐβραῖοι. Δέν ὑπάρχει «Μακεδονική γλώσσα», παρά ἐκσερβισμένη βουλγαρική διάλεκτος. Δέν ὑπάρχει κάποια δῆθεν ἐνιαία «Μακεδονική περιοχή» που τριχοτομήθηκε, ἀφοῦ ἡ ἀρχαία γεωγραφική Μακεδονία συμπίπτει σχεδόν μέ τήν ἀπελευθερωμένη ἑλληνική ἐπικράτεια. Ἡ Μακεδονία εἶναι Μία, καί εἶναι Ἑλληνική - ἐθνικά καί γεωγραφικά.

Κατάργηση τῆς προδοτικῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν.

  • Ἀναζήτηση ὀνόματος που νά εἶναι σαφές καί δίκαιο: Παιονία, Κεντρική Βαλκανική, Δημοκρατία Σκοπίων.

Ὑποστήριξη καί ἀνάδειξη τοῦ γηγενοῦς ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ στά Σκόπια, που ἔχει ἀναγνωριστεῖ ἱστορικά ἀπό τόν Τίτο, τούς Γερμανούς, τούς Αμερικανούς, τόν Γκλιγκόροφ, ἀλλά ὄχι ἀπό τίς ἑλληνικές κυβερνήσεις!

  • Νά δοθεῖ διπλή ὑπηκοότητα στούς Ἕλληνες τῶν Σκοπίων, ὅπως ἔγινε καί στούς Βορειοηπειρῶτες.

Ἐνίσχυση τῆς πλειοψηφούσας στά Σκόπια Ὀρθόδοξης συνείδησης, γιά οὐσιαστική φιλία μέ τήν Ἑλλάδα καί ὡς διπλό ἀντίβαρο στόν πανσλαβισμό καί στό μουσουλμανικό βαλκανικό τόξο.

  • Προάσπιση τῆς διωκόμενης νόμιμης Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας.
  • Ἀνάδειξη Ἁγίων που ἐνώνουν τήν ἑλληνική, τή σερβική καί τή βουλγαρική κοινότητα – τοῦ Σέρβου ἐπισκόπου Ἀχρίδος, Ἁγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς, τῶν Ἑλλήνων Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, προσώπων-κλειδιά τῆς διπλωματικῆς κληρονομιᾶς τῆς Ρωμηοσύνης.
  • Ἵδρυση πανεπιστημιακῶν σπουδῶν βυζαντινοῦ πολιτισμοῦ στή γείτονα χώρα, μέ προνομιακούς ὄρους γιά μεταπτυχιακές σπουδές στήν Ἑλλάδα.