Ναυτιλία

Ναυτιλία

«Νά καταστεῖ ἡ Ἑλληνική Σημαία, ἡ Νο 1 ἐπιλογή τῶν ἐφοπλιστῶν»

Εἰδικό φορολογικό καθεστώς γιά τό τμῆμα τῶν ἐπενδύσεων τῶν ἐφοπλιστῶν πού θά γίνουν σέ ἄλλες ἐπιχειρηματικές δραστηριότητες στήν ξηρά.

Ἐνδυνάμωση/Ἀναβάθμιση τῶν Σχολῶν δημιουργίας στελεχῶν τῆς Ναυτιλίας, ἀπό τά Ἑλληνικά Πανεπιστήμια

Εἰδική Χρηματιστηριακή Ἀγορά γιά τίς ναυτιλιακές ἐταιρεῖες

Ἰσχυρός ναυπηγικός τομέας

  • Φορολογική ἀτέλεια στόν ναυπηγικό τομέα, μέ μοναδική προϋπόθεση ἡ ἰδιοκτησία τῶν ναυπηγείων νά εἶναι σέ ἑλληνικές επιχειρήσεις.
  • Δημιουργία Συμπράξεων Δημοσίου – Ἰδιωτικοῦ Τομέα γιά τήν κατασκευή πλοίων γιά τό Πολεμικό Ναυτικό.