Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα
Εθνικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για το Δημογραφικό

Εθνικό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για το Δημογραφικό

Το Δημογραφικό ζήτημα είναι ξεκάθαρα μείζον ζήτημα εθνικής επιβίωσης, και ως τέτοιο οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ο αντίκτυπός του αγγίζει το σύνολο της εθνικής και κοινωνικής μας ζωής. Η υγιής λύση του Δημογραφικού μας ζητήματος σημαίνει άμεσα ευεργετικά αποτελέσματα σε:

 • Βιώσιμη και Ποιοτική Οικονομική Ανάπτυξη
 • Εξισορρόπηση του Συνταξιοδοτικού και Ασφαλιστικού μας συστήματος
 • Εγγύηση Ειρήνης με Ισχυρές Ένοπλες Δυνάμεις
 • Κοινωνική γαλήνη από την εγκληματικότητα
 • Υγειονομική ασφάλεια από κινδύνους δημόσιας υγείας
 • Ποιοτική δημόσια παιδεία
 • Πραγματική Δημοκρατία, όπου οι πολίτες εκλέγουν και αποφασίζουν για την προαγωγή του συνόλου και όχι για την εκβιαστική επικράτηση ανάμεσα σε φράξιες με αντιδιαμετρικά αντίθετες πολιτισμικές αξίες.
 • Τελικά, πραγματικά Υψηλή Ποιότητα στην καθημερινότητα του Πολίτη.

 

Ξεκάθαρο όραμά μας, ο μεγάλος και κυρίαρχος πληθυσμός γηγενών Ελλήνων στην πατρίδα μας:

Η Ελλάδα των 16 εκατομμυρίων Ελλήνων το 2050.

 

Η διασφάλιση του βιολογικού μέλλοντος του Ελληνικού Έθνους στην πατρογονική μας γη, επιβάλλει τη συσχέτιση πολλών παραγόντων που μέχρι σήμερα προσεγγίζονται αποσπασματικά. Ο σοβαρός πολιτικός σχεδιασμός επιβάλλει να συσταθεί ισχυρό Υπουργείο Εθνικής Δημογραφικής Ανάπτυξης[1], με ενιαίο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει σειρά τομέων δράσης για την Οικογένεια, την Τεκνογονία, τη Μετανάστευση, τον Επαναπατρισμό και την Ομογένεια:

 

1         Η Οικογένεια να ξαναποκτήσει την ιερότητα που της αρμόζει

 

Το Σύνταγμα στο άρθρο 21 αναφέρεται στην προστασία του γάμου και της μητρότητας και περαιτέρω στην ειδική μέριμνα που οφείλει το Κράτος στην πολύτεκνη οικογένεια. Ας γίνει λοιπόν πράξη η Συνταγματική διατύπωση με ουσιαστικό τρόπο.

 • Κατάργηση της φορολογικής αδικίας που αντιμετωπίζουν οι οικογενειάρχες, καθώς επωμίζονται τα ίδια περίπου βάρη με τους ανύπανδρους. Καθιέρωση στον φόρο εισοδήματος του αφορολογήτου ποσού, όμοια με το ποσό των ορίων της φτώχειας[2].
 • Θετική προβολή του θεσμού της οικογένειας, όπως ήδη προβλέπεται στις πολιτικές μας για την Παιδεία, τον Πολιτισμό και τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.
 • Ενιαία νομοθετική καθιέρωση ελάχιστης ηλικίας γάμου για την προστασία των νεαρών ηλικιών, ανεξαρτήτως θρησκείας ή εθίμων.
 • Νομοθετικός σεβασμός στην θεσμοθετημένη συμβίωση, η οποία είναι αποκλέιστικά ο γάμος μεταξύ ανδρός και γυναικός.
 • Ίση μεταχείριση για όλα τα μη συγγενικά συστεγαζόμενα πρόσωπα ιδίου φύλου: Οι ρυθμίσεις κληρονομικών ή φορολογικών υποθέσεων θα προβλέπεται από το γενικό αστικό δίκαιο και όχι από σύμφωνα συμβίωσης, διαφυλάσσοντας την ισονομία μεταξύ όσων σήμερα ζουν με σύμφωνο συμβίωσης και όσων επέλεξαν π.χ. για οικονομικούς λόγους να συγκατοικούν με επιστήθιους φίλους.
 • Ασφαλές μεγάλωμα των παιδιών σε υγιείς οικογένειες. Παιδιά που συμβιώνουν με τρίτα πρόσωπα εκτός της νόμιμης οικογενείας θα παρακολουθούνται τακτικά από κοινωνικούς λειτουργούς.

 

2         Προστασία της Μητρότητας

 

 • Υποστήριξη ηθική και οικονομική, καθώς και ολική κάλυψη κόστους τοκετού, όλων των απόρων γυναικών και ζευγαριών.
 • Επαναχάραξη των πολιτικών και επιτάχυνση των διαδικασιών για τις υιοθεσίες, δεδομένου ότι η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη.
 • Εργασιακή προστασία με κάλυψη από το κράτος των εργοδοτικών εισφορών για εγκύους εργαζόμενες.
 • Ασφαλιστική προστασία με επίδομα τοκετού έως και πλήρη κάλυψη της γέννας από το εθνικό σύστημα δημόσιας υγείας.
 • Μηνιαίο επίδομα κατ’οίκον μητρότητας για μητέρες δύο ή περισσοτέρων τέκνων που επιλέγουν οικιακά αντί επαγγέλματος, ώστε να μεγαλώνουν οι ίδιες τα παιδιά τους στο σπίτι.

 

3         Οικονομική και Ηθική Επιβράβευση της Πολυτεκνίας

 

 • Για την κατοικία και την προστασία της
  • Από την γέννηση του δευτέρου παιδιού, δυνατότητα χορήγησης στεγαστικού δανείου για πρώτη κατοικία με πολύ χαμηλό επιτόκιο.
  • Εξαίρεση όλων των εγγάμων με τέκνο από τον ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία
  • Εξαίρεση των πολυτέκνων από τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας
  • Πληθυσμιακή ζωογόνηση της ελληνικής υπαίθρου, με την παροχή αχρησιμοποίητων επί 15 έτη οικημάτων και ακαλλιεργήτων γαιών σε πολύτεκνες οικογένειες, με τριετή οικονομική ενίσχυση και προϋπόθεση τη μόνιμη μετεγκατάστασή τους.
 • Για την οικονομική ενίσχυση
  • Καθιέρωση ισχυρών κινήτρων για την απόκτηση του τρίτου τέκνου, δηλ. χορήγηση εφ΄ άπαξ ποσού στην μητέρα για την γέννηση του 3ου τέκνου και κάθε επί πλέον τέκνο της, σε κλίμακα με ενδεικτική εκκίνηση 5.000€.
  • Μηνιαίο επίδομα στην πολύτεκνη μητέρα, με προσαύξηση για κάθε επιπλέον τέκνο κάτω των 25 ετών, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Μετά την συμπλήρωση ηλικίας 25 ετών όλων των τέκνων της, το μηνιαίο επίδομα τρέπεται σε ισόβια μηνιαία σύνταξη.
  • Εξαίρεση των πολύτεκνων ελεύθερων επαγγελματιών από το τέλος επιτηδεύματος και τον τρόπο φορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών και φορολόγησή τους όπως οι μισθωτοί.
  • Κοινωνικό τιμολόγιο ρεύματος για τους πολύτεκνους χωρίς εισοδηματικά ή άλλα κριτήρια
  • Εξαίρεση των πολυτέκνων από την εισφορά αλληλεγγύης
 • Για το κοινωνικό κράτος
  • Προσλήψεις για τους πολυτέκνους σε ποσοστό 20%. Ειδικά προσλήψεις πολυτέκνων εκπαιδευτικών κατ’ απόλυτη προτεραιότητα και πρόταξή τους στους πίνακες των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.
  • Οι Σύλλογοι Πολυτέκνων – Μέλη της ΑΣΠΕ να συμπεριληφθούν αυτοτελώς στους φορείς διανομής φρούτων, λαχανικών κλπ.
  • Ελεύθερες μετεγγραφές για τους πολυτέκνους και τα τέκνα τους άνευ οιασδήποτε προϋποθέσεως στην αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα που είναι πλησιέστερα στον τόπο κατοικίας τους ή σπουδάζει ο αδελφός (η) τους.
  • Δυνατότητα στους πολυτέκνους συνταξιούχους που αναλαμβάνουν εργασία, να απασχολούνται άνευ περικοπής της συντάξεως τους.

 

4         Αποτελεσματική Πολιτική για τη Μετανάστευση: Μέτοικοι και όχι Υπήκοοι

 

 • Οι ξένοι διαβιούντες στην Ελλάδα θα υπάγονται σε νέο καθεστώς Μετοίκων αντί της απόκτησης ελληνικής υπηκοότητας και ιθαγένειας. Αναλυτικά:
  • Θα απολαμβάνουν των παροχών του κοινωνικού κράτους, με δικαιώματα σε περίθαλψη και ασφάλιση, εφ’όσον συνεισφέρουν σε αυτό.
  • Θα έχουν πλήρη νομικά δικαιώματα αλλά όχι πολιτικά δικαιώματα (εκλέγειν και εκλέγεσθαι).
  • Οφείλουν να δίνουν το παρών κάθε μήνα σε υποχρεωτικό έλεγχο υγείας, κατάστασης εργασίας και ποινικού μητρώου. Η παρέκκλιση από αυτές τις διαδικασίες θα ενεργοποιεί διαδικασίες απέλασης.
  • Θα δηλώσουν εγγράφως την εκ μέρους τους αποδοχή του ελληνικού πολιτισμού, των αξιών, της γλώσσας και των εθίμων, και την παραίτηση από οποιαδήποτε πρόθεση να εγείρουν αλλαγές στον πολιτισμό μας.

 

 • Επανεξέταση όλων των αθρόων ελληνοποιήσεων της τελευταίας δεκαετίας.
 • Φορολόγηση των εμβασμάτων των μεταναστών προς τις χώρες τους.

 

 

 

5         Αποτελεσματική Πολιτική για την παράνομη άφιξη στην Ελλάδα: Πρόσφυγες και Μετανάστες

 

Σε ένα θέμα που συχνά προκαλεί τα όρια μεταξύ νομιμότητας και ανθρωπισμού, μεταξύ πνεύματος δικαιοσύνης και πνεύματος ελέους, η αρετή της διάκρισης είναι απαραίτητη. Η Πατρίδα μας οφείλει να διαφοροποιεί με σοφία τη στάση της ανάμεσα σε κατατρεγμένους πρόσφυγες και σε παρανόμως εισερχομένους οικονομικούς μετανάστες.

 • Οι πρόσφυγες έρχονται από χώρα που δεν είναι ασφαλής για αυτούς. Πρόσφυγας παραδείγματος χάριν είναι ένας Κούρδος ή Τούρκος που απειλείται από το κράτος της Τουρκίας. Η Ελλάδα οφείλει να δείξει τον πολιτισμό της φιλοξενίας της σε αυτούς τους ανθρώπους.

 

 • Αυτός που μεταβαίνει όμως παράνομα από μία ασφαλή χώρα σε άλλη, χωρίς να απειλείται, είναι ξεκάθαρα οικονομικός μετανάστης που πορεύεται χωρίς σεβασμό στους νόμους κυρίαρχου κράτους. Δε νοείται πρόσφυγας λ.χ. ένας κάτοικος από το Μπαγκλαντές ή την υποσαχάρια Αφρική που θέλει να μεταβεί στην Ελλάδα ενώ βρίσκεται στην Τουρκία, μία χώρα χαρακτηρισμένη ως ασφαλή κατά τον ΟΗΕ. Στα πλαίσια αυτά, όποιες εθνικότητες έρχονται από χώρες που δεν δικαιολογούν προσφυγική κατάσταση, θα απελαύνονται με απευθείας πτήσεις στις χώρες τους.

 

 • Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι οι πρόσφυγες που έχουν φτάσει στην Τουρκία, αλλά γνωρίζουμε ότι για αυτούς ούτε η Τουρκία είναι πραγματικά μία ασφαλής χώρα: πρόκειται για τους Χριστιανούς πρόσφυγες της Συρίας. Γνωρίζουμε ότι:
  • ακόμη και σήμερα ο Χριστιανισμός είναι η πλέον διωκόμενη θρησκεία στον κόσμο.
  • το βδελυγματικό ISIS έχει διαπράξει, με τη σιωπηρή στήριξη της Τουρκίας, γενοκτονία εναντίον των αυτοχθόνων Χριστιανών της Συρίας.
  • είμαστε η πλησιέστερη χριστιανική χώρα στο δράμα της εθνοκάθαρσης αυτών των πανάρχαιων χριστιανικών πληθυσμών, που ακόμη έχουν κρατήσει κάτι από το ιστορικό και πολιτισμικό άρωμα του Βυζαντινού Ελληνισμού.

Για αυτούς τους πρόσφυγες, η Πατρίδα μας μπορεί να αναδειχθεί σε φυσικό καταφύγιο, αλλά και ευρύτερα σε στρατηγικό προστάτη των χριστιανικών πληθυσμών της Μέσης Ανατολής. Με αυτόν επιπλέον τον τρόπο, απέναντι στην Ε.Ε. η δική μας «υποχρέωση» στα πλαίσια ό,ποιας μεταναστευτικής πολιτικής συμφωνήσουμε (αν ποτέ συμφωνήσουμε), το δικό μας μερίδιο θα εξαντληθεί στη φιλοξενία ανθρώπων που είναι φιλικά προσκείμενοι, πολιτισμικά και θρησκευτικά, στην Πατρίδα μας, και πιθανότατα θα ανταποδώσουν ευγνωμοσύνη αντί αχαριστίας.

 

 • Για τις «Δομές»
  • Κατάργηση των γεωγραφικά διεσπαρμένων δομών ανά την Ελλάδα. Συγκέντρωση όλων των δομών σε ένα και μόνο φυλασσόμενο κλειστού τύπου συγκρότημα δομών, εγκατεστημένο στην ηπειρωτική Ελλάδα, μακρυά από μεθόριο ή χώρους στρατιωτικού ενδιαφέροντος.
  • Εντός του κλειστού αυτού συγκροτήματος, οι δομές θα είναι ανεξάρτητες και χωρισμένες ανάλογα με τη χώρα προέλευσης, την εθνικότητα, τη θρησκευτική συνείδηση.
  • Η διαμονή στις δομές θα είναι αυστηρά προσωρινή και με ταχεία διαλογή και εξέταση των αιτημάτων προσφύγων.
  • Όποιες εθνικότητες έρχονται από χώρες που δεν δικαιολογούν προσφυγική κατάσταση, θα απελαύνονται με απευθείας πτήσεις στις χώρες τους. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητηθεί αποζημίωση για το κόστος των πτήσεων.
  • Θα απαγορευθεί η αυτόνομη δράση ΜΚΟ με θέματα το προσφυγικό και το μεταναστευτικό στην ελληνική επικράτεια. Για ό,τι επιθυμεί ο ΟΗΕ και οι συνεργαζόμενες ΜΚΟ, η χρηματοδότηση θα διαμοιράζεται κατά 50% σε εμπερίστατους Έλληνες και κατά 50% σε πρόσφυγες.

 

 • Μάθημα Διάκρισης και Πολιτισμού για την Ευρώπη

Η Ελλάδα οφείλει να απαιτήσει από τους νόμιμους επισήμους Συνδέσμους και Συλλόγους μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα, την πλήρη υποστήριξη της ελληνικής κοινωνίας και τη δημόσια απερίφραστη καταδίκη της παράνομης εισόδου στη χώρα μας. Οι ξένοι νόμιμοι και έντιμοι μετανάστες που εργάσθηκαν και νοικοκυρεύτηκαν στη χώρα μας, πρέπει να είναι η πρώτη φωνή καταδίκης της παράνομης μετανάστευσης!

 

 • Αρνητική Διαφήμιση στις χώρες προέλευσης

Διπλωματική συνεργασία με τις κυβερνήσεις των χωρών προέλευσης των μεταναστών, για προβολή αρνητικής διαφήμισης για την Ελλάδα (σε τηλεόραση και μέσα κοινωνικής δικτύωσης) στις χώρες τους, που να καταστρέφει την ιδέα να φύγει κανείς για την Ελλάδα. Π.χ. ντοκιμαντέρ ιστοριών όπου το «ευρωπαϊκό όνειρο» που φαντάστηκαν κάποιοι συμπατριώτες τους, τελικά κατέληξε ένα επικίνδυνο και πανάκριβο ταξίδι, με ανταμοιβή μία υποβαθμισμένη, δυστυχισμένη ζωή στην ξενιτειά.

 

6         Ομογένεια

 

Οφείλουμε να εμπλουτίσουμε άμεσα το επιχειρηματικό και εργατικό δυναμικό της Ελλάδας, με Έλληνες του εξωτερικού:

 • Σημαντικά κίνητρα για επαναπατρισμό των νέων μας που προσφάτως ξενιτεύθηκαν, σημαίνουν πρώτα ριζική αναθεώρηση της εργασιακής νομοθεσίας που έχει συνθλίψει την εγχώρια ποιοτική αγορά εργασίας.

 

 • Την ίδια στιγμή, οφείλουν να εφαρμοσθούν ισχυρά επενδυτικά κίνητρα για να προσελκύσουμε τον δυναμικό, σφριγηλό Ελληνισμό της Ομογένειας, δεύτερης και τρίτης γενιάς, να αναλάβει αφορολόγητη επί πενταετία επιχειρηματική δράση που θα φέρει καινοτομία, προηγμένη τεχνολογία και νέες θέσεις εργασίας στην μητέρα Ελλάδα.

 

[1] Με ταυτόχρονη κατάργηση του Υπουργείου «Μεταναστευτικής Πολιτικής», που από τον τίτλο του ήδη δείχνει τις ηττοπαθείς προθέσεις του ως νεροκουβαλητής στο μύλο μίας προδιαγεγραμμένης δημογραφικής καταστροφής.

[2] Ενδεικτικά η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) σε δελτίο τύπου 21-6-2019, ορίζει ως επίπεδα φτώχειας: του αγάμου 4.718€, του εγγάμου με σύζυγο χωρίς τέκνα 7.077€, και 1.415€ για κάθε επιπλέον τέκνο κάτω των 14 ετών, ή 2.359 για κάθε επιπλέον τέκνο άνω των 14 ετών.

Αγιολόγιο και Επετειολόγιο

«Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας στον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό» Γ. Σεφέρης

Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα ΝΙΚΗ είναι ένας εγκεκριμένος Πολιτικός Οργανισμός, από τον Άρειο Πάγο, από τις 25 Ιουλίου του 2019.

 

Τραπεζικός λογαριασμός
IBAN: GR4102602030000830201895856 (Eurobank)
BIC: ERBKGRAAXXX | 0203 – Τσιμισκή 27 Θεσσαλονίκη
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη

Πλατεία Αριστοτέλους 5, Θεσσαλονίκη 546 23

Τηλ: 2310 232999

Αθήνα

Σταδίου 10, Αθήνα 105 64

Τηλ: 210 3217890