Έντιμο, Λειτουργικό και Ακομμάτιστο Κράτος

Έντιμο, Λειτουργικό και Ακομμάτιστο Κράτος

«Ο μόνος διαχωρισμός που έχει νόημα είναι ο διαχωρισμός των εξουσιών. Και ιδιαίτερα  ο διαχωρισμός Κράτους και Κομμάτων».

Έντιμο κράτος απέναντι στον Πολίτη

 • Έγκαιρη έκδοση και έγκαιρη παύση συντάξεων.
 • Ίση μεταχείριση στις δοσοληψίες μεταξύ ιδιωτών και δημοσίου. Όχι άτοκα για τις οφειλές του Δημοσίου αλλά έντοκα για τον Πολίτη!
 • Αναβάθμιση του Συνήγορου του Πολίτη για την καταγγελία της διαφθοράς στο Δημόσιο. Νομική κάλυψη για αδικούμενους Πολίτες χαμηλών εισοδημάτων.
 • Πάταξη φοροδιαφυγής με μεγαλύτερη ευφυΐα. Υιοθέτηση συστημάτων και πρακτικών από χώρες με ευφυή εντοπισμό φοροδιαφυγής (π.χ. ΙRS).

Διαχωρισμός Κράτους-Κομμάτων

 • Επιλογή Διοικητών κρατικών φορέων και ιδρυμάτων από τους καλύτερους, όχι από τους ημέτερους. Υποψηφιότητες αποκλειστικά από σχετικούς με το αντικείμενο. Η υποβολή υποψηφιότητας να συνοδεύεται από υποβολή οράματος, πλάνου και στρατηγικής για το ίδρυμα που θέλει να αναλάβει. Επιλογή από επιτροπή «σοφών» και καταξιωμένων του κλάδου, ενώ η πολιτική ηγεσία και οι τομεάρχες του ιδρύματος θα έχουν απλώς δικαίωμα veto για αντικειμενικούς λόγους.

Κατάργηση των σχέσεων μεταξύ συνδικαλισμού και κομμάτων

 • Συνδικαλιστική εκλογή μόνο προσώπων, όχι συνδυασμών.
 • Ίδρυση Σχολής Εργασιακής Νομοθεσίας, με ελεύθερη, ευέλικτη και δωρεάν φοίτηση για κάθε εργαζόμενο, ως απαραίτητη προϋπόθεση για να διεκδικήσει εργαζόμενος συνδικαλιστικά καθήκοντα.
 • Με αυτόν τον τρόπο καταργείται η «ελίτ» των «επαγγελματιών συνδικαλιστών» και των κομματικών μηχανισμών που τους υποστηρίζουν, και ο συνδικαλισμός γίνεται πραγματικά μία δημοκρατική διαδικασία για όλους τους εργαζόμενους.

«Να γίνει ο Δημόσιος υπάλληλος το κόσμημα της εξυπηρέτησης του Πολίτη»

 • Αλλαγή της δημοσιο-υπαλληλίστικης νοοτροπίας (όπου υπάρχει).
 • Τακτικές εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις.
 • Άρτια κατάρτιση στο γνωστικό αντικείμενό τους.
 • Να χαίρονται να σου μιλούν και να χαίρεσαι να τους ακούς.

Απλοποίηση και βελτιστοποίηση διαδικασιών εντός κάθε δημόσιου φορέα αλλά και συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών.

 • Το τέλος της γραφειοκρατίας.
 • Η αρχική της λογικής και της εξυπηρέτησης.
 • Λειτουργικότητα και αξιοπιστία.

Η τεχνολογία στην εξυπηρέτηση του Πολίτη (και όχι εις βάρος του)

 • Ψηφιοποίηση, εξυπηρέτηση και ασφάλεια.
 • Σεβασμό στα προσωπικά δεδομένα.
 • Σεβασμό στα δεδομένα του κράτους.
 • Τεχνική αυτονομία κάθε δημόσιας υπηρεσίας. Επιστημονικά κατηρτισμένες ομάδες - να μην βρίσκονται υπό την ομηρία ιδιωτικών φορέων. Το κράτος πρέπει να έχει πάντοτε τον έλεγχο της λειτουργικότητάς του