Ναυτιλία

Ναυτιλία

«Να καταστεί η Ελληνική Σημαία, η Νο 1 επιλογή των εφοπλιστών».

Ειδικό φορολογικό καθεστώς για το τμήμα των επενδύσεων των εφοπλιστών που θα γίνουν σε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες στην ξηρά.

Ενδυνάμωση/Αναβάθμιση των Σχολών δημιουργίας στελεχών της Ναυτιλίας, από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια

Ειδική Χρηματιστηριακή Αγορά για τις ναυτιλιακές εταιρείες

Ισχυρός ναυπηγικός τομέας

  • Φορολογική ατέλεια στον ναυπηγικό τομέα, με μοναδική προϋπόθεση η ιδιοκτησία των ναυπηγείων να είναι σε ελληνικές επιχειρήσεις.
  • Δημιουργία Συμπράξεων Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα για την κατασκευή πλοίων για το Πολεμικό Ναυτικό.