Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα

ΝΙΚΗ – Καταστατικό

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ “ΝΙΚΗ”

 

1. Επωνυμία-Έδρα-Έμβλημα-Σφραγίδα

Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα με την επωνυμία “ΝΙΚΗ” ιδρύθηκε στην ΘεσσαλοΝΙΚΗ την 17η Ιουνίου 2019. Έδρα του Κινήματος είναι η ΘεσσαλοΝΙΚΗ.

Tό βασικό Έμβλημά του είναι το όνομα της παράταξης με κεφαλαία γράμματα (ΝΙΚΗ), τονίζοντας το γράμμα «Ι» με μία γαλάζια σημαία. Τα γράμματα στο έμβλημα είναι βαθέος κυανού χρώματος, πλην του γράμματος «Ι», που είναι ερυθρού χρώματος.

Το επιπρόσθετο Έμβλημα είναι σταυροειδές και περιγράφεται εξαντλητικά στο άρθρο 9 του παρόντος επισυναπτομένης και γραφικής απεικόνισής του.

Η σφραγίδα είναι κυκλική, φέρει το σήμα, το έτος ίδρυσης και το Έμβλημα του Κινήματος στο κέντρο, και περιμετρικά την φράση “Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα -ΝΙΚΗ”.

 

2. Σκοπός

Η “ΝΙΚΗ” είναι το Κίνημα το οποίον έχει σκοπό να ενώσει όλους τους Έλληνες, οι οποίοι εμφορούνται από πατριωτικό και Ορθόδοξο φρόνημα για την υπεράσπιση των ιδανικών της Ελευθερίας και Ανεξαρτησίας του συνόλου του έθνους, των αξιών της Ορθοδόξου Χριστιανικής Πίστης και του δημοκρατικού χαρακτήρα του Έθνους-Κράτους, στα πλαίσια του ισχύοντος Συντάγματος και της νομοθεσίας.

 

3. Στόχοι

Βασικοί στόχοι του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος «ΝΙΚΗ» είναι :

α. Η νομοθετική κατάργηση της «κομματοκρατίας», ήτοι της επιρροής των κομματικών μηχανισμών στην εθνική και κοινωνική ζωή του ελληνικού Λαού. Η επιρροή αυτή καθίσταται αντισυνταγματική όταν εμποδίζει τη διάκριση των εξουσιών (εκτελεστική, νομοθετική, δικαστική), την ελευθερία του τύπου, την υγιή λειτουργία του συνδικαλισμού, την χρηστή και αξιοκρατική Δημόσια διοίκηση όπως και την αξιοκρατική διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.

Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται η δημιουργία νέου νομικού πλαισίου για μία πλειάδα θεμάτων, όπως π.χ. η διενέργεια δημοψηφισμάτων για κρίσιμα θέματα, ο υποχρεωτικός σεβασμός της λαϊκής ετυμηγορίας του έθνους, η χρηματοδότηση των κομμάτων κ.ά συναφή.

β. Η υποστήριξη και η συνεργασία με τους απανταχού Έλληνες εντός και εκτός Ελληνικής επικρατείας, προς υποστήριξη της Ρωμηοσύνης ως ιδέας και ως τρόπου σκέψης και αρχών ζωής. Οι αξίες της Ρωμηοσύνης αποτελούν για το Κίνημά μας το θεμέλιο του σύγχρονου Ελληνικού κράτους.

γ. Η υπεράσπιση τόσο της εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής ανεξαρτησίας του Ελληνικού Κράτους, όσο και της ιδιοπροσωπίας του ιδιάζοντος χαρακτήρα του Ελληνικού Λαού.

δ. Η ανασυγκρότηση της παιδείας για την διατήρηση και προβολή των διαχρονικών αξιών και αρχών του Ελληνισμού και της Ορθόδοξης Πίστης.

ε. Η υποστήριξη της ελληνικής οικογένειας και των γεννήσεων για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

στ. Η ανασυγκρότηση της εθνικής οικονομίας και παραγωγής, μέσω της στήριξης του πρωτογενούς τομέα, της έντιμης επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, των δίκαιων οικονομικών σχέσεων μεταξύ των οικονομικών παραγόντων. Όπως κάθε εξουσία,έτσι και η οικονομική εξουσία,σύμφωνα με το Σύνταγμα πρέπει να πηγάζει από το Λαό και να υπάρχει υπέρ αυτού και του Έθνους.

ζ. Η ενότητα όλων των καλοπροαίρετων και έντιμων πολιτών που εμφορούνται από τα Ελληνορθόδοξα ιδεώδη, ασχέτως λοιπών πολιτικοϊδεολογικών πεποιθήσεων, καθώς η ΝΙΚΗ δεν οριοθετείται ούτε εκφράζεται με τους πολιτικούς όρους «δεξιό», «κεντρώο» ή «αριστερό», «προοδευτικό» ή «συντηρητικό» κόμμα. Η πολιτική ταυτότητα της ΝΙΚΗΣ αποτελεί την ενσάρκωση των αξιών της Ρωμηοσύνης, οι οποίες προϋπήρχαν πολύ πριν εφευρεθούν έννοιες, όπως «δεξιά» ή «αριστερά».

Στο πλαίσιο της ενότητας, η ΝΙΚΗ σχεδιάζεται κατά τρόπον ώστε να αποτελεί η ίδια τον φορέα ενότητας όλων των πολιτών που περιγράφονται παραπάνω, θεωρώντας ως μόνη δόκιμη λύση ενότητας την συνένωση προσώπων κατά την προσωπική τους αξία και θέληση για σχηματισμό ενός ενιαίου και άρρηκτου πολιτικού σχηματισμού.

 

4. Αρχές Οργανωτικής Λειτουργίας

Το Κίνημα λειτουργεί με δημοκρατικές διαδικασίες και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα οργάνωσης και λειτουργίας του. Συλλογικό υποκείμενο της δημοκρατικής λειτουργίας είναι το σύνολο των μελών που εργάζεται για την πραγμάτωση του σκοπού και των στόχων του. Όλα τα όργανα του Κινήματος είναι γνησίως συλλογικά, συμμετοχικά, αντιπροσωπευτικά της βούλησης και των ιδρυτικών αρχών και σκοπών του Κινήματος.

Η τρέχουσα διοικούσα επιτροπή όπως διαμορφώθηκε από σειρά αποφάσεων από ιδρύσεως της ΝΙΚΗΣ, σχεδίασε, εξέλεξε και ανέθεσε στα ενεργά και ταμειακώς εντάξει μέλη της την σύνταξη νέου οργανογράμματος, το οποίο επιτρέπει την βέλτιστη υλοποίηση των σκοπών του Κινήματος, τη λειτουργία θεματικών ομάδων εργασίας για την διαμόρφωση εξειδικευμένων πολιτικών θέσεων σε επιμέρους ζητήματα, την ανάθεση τεχνικού έργου σε εξωτερικούς συνεργάτες, τον χειρισμό όλων των διοικητικών-οικονομικών θεμάτων, την γραπτή εξουσιοδότηση οποιουδήποτε μέλους της ή τρίτου προσώπου να χειρίζεται επιμέρους ή γενικά οικονομικά ζητήματα (να διενεργεί πληρωμές, να εισπράττει συνδρομές και δωρεές, να υποβάλει δηλώσεις και αιτήσεις στις αρχές), να ιδρύει οργανώσεις βάσης του Κινήματος σε γεωγραφικές ή θεματικές ομάδες.

 

5. Όργανα Λειτουργίας του Κινήματος

Τά όργανα λειτουργίας της ΝΙΚΗΣ αποτελούνται από την «ΟΜΑΙΧΜΙΑ», το «ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΟΝ», τους ΤΟΜΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, τις ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ και τις ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ Ή ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΕΣ).

5.1. Ομαιχμία και Δημόσια εκπροσώπηση

Το σώμα της Ομαιχμίας αποτελείται από μέλη της ΝΙΚΗΣ που εξουσιοδοτούνται από το Βουλευτήριον

και τον Πρόεδρο κατά περίπτωση να εκπροσωπούν τη ΝΙΚΗ σε δημόσιο περιβάλλον και να εκφράζουν τις διαμορφωμένες θέσεις της σε δημόσιες παρουσιάσεις, σε δημοσίους διαλόγους και εν γένει προς την κοινωνία, πέραν των στενών ορίων της εκλογικής τους περιφέρειας.

Τα μέλη της Ομαιχμίας μπορούν να είναι υποψήφιοι σε εκλογικές αναμετρήσεις αλλά και να αναλαμβάνουν διευρυμένες αρμοδιότητες ως Υπεύθυνοι στις Τοπικές Κοινότητες, σε Τομείς Διοίκησης ή σε Θεματικές Ομάδες. Για την εκλογή Προέδρου το Βουλευτήριον προτείνει έως τρία πρόσωπα ως υποψηφίους και τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη του κόμματος ψηφίζουν ανάμεσα στα πρόσωπα αυτά για την τελική εκλογή του Προέδρου.

Τα μέλη της Ομαιχμίας είναι ο καθρέπτης των αξιών της ΝΙΚΗΣ. Διέπονται από αυστηρότερη ποιοτική διαλογή με τέσσερα βασικά κριτήρια: (1) βιωματική Ορθόδοξη πίστη, (2) αγάπη στην πατρίδα, (3) τιμιότητα και ακεραιότητα, (4) πνεύμα συνεργασίας. Πλέον αυτών των κυρίων κριτηρίων, έπονται ως ήσσονος σημασίας πρόσθετα κριτήρια όπως το μορφωτικό επίπεδο, οι γνώσεις και ικανότητες δημόσιας εκπροσώπησης.

Ως εκ τούτου, το ήθος και η εν γένει συμπεριφορά κάθε μέλους της Ομαιχμίας οφείλει να είναι άμεμπτο, ανεπίληπτο και σε πλήρη αρμονία με τις αρχές της ΝΙΚΗΣ. Κάθε μέλος της Ομαιχμίας οφείλει να μην παρεκκλίνει από τις εκφρασμένες θέσεις της ΝΙΚΗΣ, να εμπνέει τον σεβασμό καθώς και να αποτίει τον προσήκοντα σεβασμό στα αλλα μέλη της Ομαιχμίας, προωθώντας το πνεύμα ενότητας και φιλαδελφίας ανάμεσα σε όλα τα μέλη της ΝΙΚΗΣ.

Κάθε μέλος της Ομαιχμίας αποδέχεται εθελουσίως το καθήκον να ενημερώνει το Βουλευτήριον, για οποιοδήποτε θέμα του πρότερου ή τρέχοντος βίου του, το οποίο θα μπορούσε δυνητικά να βλάψει τη φήμη της ΝΙΚΗΣ. Το Βουλευτήριον, σεβόμενο πλήρως και τηρώντας απόλυτη εχεμύθεια ως προς τα εμπλεκόμενα προσωπικά δεδομένα, αποφασίζει εάν για το συμφέρον της ΝΙΚΗΣ χρειάζεται να αναστείλει προσωρινά ή μόνιμα τη συμμετοχή του εν λόγω προσώπου στην Ομαιχμία.

Ο Πρόεδρος προΐσταται ως επικεφαλής της Ομαιχμίας και ως κατεξοχήν εκπρόσωπος του Κινήματος εντός και εκτός Ελλάδος. Είναι το «στόμα» της ΝΙΚΗΣ και ο κατά νόμον εκπρόσωπός της.

5.2. Επταμελές Βουλευτήριον

Το Επταμελές Βουλευτήριον έχει ως αποστολή τη διασφάλιση της μακρόχρονης άτρεπτης πορείας όλου του Κινήματος σύμφωνα προς τους σκοπούς του. Το Βουλευτήριον είναι επανδρωμένο από πρόσωπα που εμφορούνται από τις αξίες της ΝΙΚΗΣ, διατηρεί το κλίμα ενότητας των μελών ως προς το πνεύμα, τις ηθικές αξίες, την ενότητα και την οργάνωσή της. Συγχρόνως, εγγυάται τη σταθερότητα ως προς τις ιδρυτικές αξίες και την κατεύθυνση των μελλοντικών πολιτικών της επιλογών.

Η σύνθεση του Βουλευτηρίου ορίζεται για τα πέντε πρώτα μέλη από συνέδριο της Ολομέλειας. Τα υπόλοιπα δύο μέλη του Βουλευτηρίου, θα οριστούν από το αρχικό 5μελές Βουλευτήριον, σε διάστημα δύο ετών από την κατάθεση της παρούσας στον Άρειο Πάγο. Μέχρι τον ορισμό των δύο τελευταίων μελών, το Βουλευτήριο θα λειτουργεί ως 5μελές με όλες τις αρμοδιότητες που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Το πλήρες Βουλευτήριον ορίζει και τη διαδοχή του σε περίπτωση παραίτησης ή με οποιονδήποτε τρόπο απώλειας μέλους του. Έχει την ευθύνη ανάθεσης και εποπτείας του έργου των Τομέων Διοίκησης, των Θεματικών Ομάδων, των Τοπικών Κοινοτήτων της ΝΙΚΗΣ, εγκρίνει τα μέλη της Ομαιχμίας, λαμβάνει τις καίριες στρατηγικές αποφάσεις με συνοδικό και δημοκρατικό τρόπο κατά πλειοψηφία, επιδιώκοντας ιδανικά την ομοφωνία. Επιπροσθέτως, αναθέτει τη λήψη όλων των υπολοίπων αποφάσεων στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΝΙΚΗΣ. Στο πλαίσιο της τεθείσας αποστολής του, με αιτιολογημένη απόφασή του έχει δικαίωμα αρνησικυρίας σε αποφάσεις άλλων οργάνων, καθώς και δικαίωμα απαλλαγής εκ των καθηκόντων του -και διαγραφής- οποιουδήποτε μέλους του Κινήματος, με διορισμό άλλου μέλους στη θέση του. Λόγω της αποστολής  τους,  τα  μέλη  του  Βουλευτηρίου  οφείλουν  να  διατηρούν  ακέραιη  την  ευθυκρισία  τους, παραιτούμενα οικειοθελώς οποιασδήποτε δημόσιας αυτοπροβολής, οποιουδήποτε δικαιώματος δημόσιας εκπροσώπησης του Κινήματος σε τρίτους, οποιουδήποτε δικαιώματος να θέτουν υποψηφιότητα σε εθνικές, περιφερειακές, αυτοδιοικητικές ή ευρωπαϊκές εκλογές, ενώ επίσης δεν δικαιούνται αμοιβής για την άσκηση των καθηκόντων τους.

Μέλος του Βουλευτηρίου δύναται να παυθεί από τα καθήκοντά του, κατόπιν αιτιολογημένης προτάσεως ορισθέντος μέλους του Βουλευτηρίου, και εφ’όσον τούτο εγκριθεί κατά πλειοψηφία από συνεδρίαση των υπολοίπων μελών του Βουλευτηρίου, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου.

Για τον εύρυθμο συντονισμό των εργασιών του, το Βουλευτήριον ορίζει ένα μέλος του ως Οργανωτικό Συντονιστή, ο οποίος έχει την ευθύνη να συγχρονίζει και να μεταφέρει τις εν γένει αποφάσεις του Βουλευτηρίου στα υπόλοιπα Όργανα του Κινήματος. Η θητεία του Οργανωτικού Συντονιστή επαφίεται αποκλειστικά στην απόφαση του Βουλευτηρίου.

5.3. Τομείς Διοίκησης

Είναι οι διοικητικές υπηρεσίες του Κινήματος, που έχουν στόχο την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του Κινήματος. Είναι άμεσα εποπτευόμενες υπηρεσίες από το Βουλευτήριον, το οποίο και αναθέτει την διοίκησή τους και ανακαλεί την εξουσιοδότηση ελεύθερα οποιαδήποτε στιγμή. Αποτελείται από τους ακολούθους Τομείς:

 • Γραμματεία, με αρμοδιότητες: Μητρώο μελών, Εσωτερικές επικοινωνίες, Δίκτυο Τοπικών Κοινοτήτων, Προμήθειες, Ακαδημία Στελεχών, Οργάνωση Εκδηλώσεων.
 • Οικονομικά, με αρμοδιότητες: Οικονομικός προγραμματισμός, Λογιστικά και φοροτεχνικά, Συνδρομές μελών, Ταμείο, καθώς και η εν γένει διαχείριση της περιουσίας του Κινήματος και η χρήση της για την επίτευξη των σκοπών του.
 • Επικοινωνία, με αρμοδιότητες: Στρατηγική επικοινωνία, Διαδίκτυο, Κανάλι, Προωθητικό Υλικό, Διαφήμιση, Γραφείο Τύπου (Καταγραφή επικαιρότητας, Δελτία τύπου).
 • Νομικό Τμήμα, με αρμοδιότητες τα νομικά θέματα και τη δεοντολογία.
 • Δημόσιες Σχέσεις, με αντικείμενο την ανεύρεση νέων στελεχών και την διατήρηση καλών σχέσεων με θεσμούς, Μέσα, ειδικά πρόσωπα κλπ.
 • Νεολαία, η οποία οργανώνει και διοικεί τους νέους που είναι ενταγμένοι στο Κίνημα, και δύναται να καθιερώνει, με απόφαση του επταμελούς Βουλευτηρίου, την οργανωτική της δομή με διακριτά όργανα, διαδικασίες και δημόσια εκπροσώπηση.

5.4. Θεματικές Ομάδες

Οι Θεματικές Ομάδες έχουν στόχο την παραγωγή πολιτικής σκέψης στοχευμένης στο θεματικό τους αντικείμενο. Παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα ενδιαφέροντός τους και αναπτύσσουν πολιτικές θέσεις, τις οποίες προτείνουν προς υιοθέτηση στο Κίνημα μέσω των καταστατικών διαδικασιών του. Περαιτέρω έχουν την ευθύνη προώθησης των εκάστοτε θέσεων του Κινήματος στον κλάδο τους, μέσα από αρθογραφία, εκπομπές, συμμετοχή σε συνέδρια και επαφές με κλαδικούς ομοιοεπαγγελματικούς ή θεματικούς θεσμούς.

Οι Θεματικές Ομάδες έχουν πανελλαδική σύνθεση ασχέτως Τοπικών Κοινοτήτων, παρέχοντας σε κάθε μέλος της ΝΙΚΗΣ με σχετική θεματική εξειδίκευση το δημοκρατικό δικαίωμα απευθείας συμμετοχής του στα όργανα και στην πολιτική σκέψη του Κινήματος, χωρίς διάκριση περιοχής ή ανάγκη εκλογικής αναγνώρισης. Στις Θεματικές Ομάδες δύνανται να συμμετέχουν ως εξωτερικοί σύμβουλοι και πρόσωπα που

δεν είναι μέλη του Κινήματος, με στόχο την επαρκή επιστημονική ενημέρωση της ΝΙΚΗΣ για το συμφέρον όλης της κοινωνίας.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται:

 1. Ομάδα Πολιτισμού – Παιδείας
 2. Πρωτογενούς τομέα – Ενέργειας – Περιβάλλοντος
 3. Οικογένειας – Δημογραφικού προβλήματος
 4. Αποδήμου Ελληνισμού
 5. Οικονομικών – Εργασιακών θεμάτων
 6. Εξωτερικής πολιτικής – Εθνικής άμυνας
 7. Υγείας – Κοινωνικής πολιτικής

5.5. Αποκεντρωμένη Διοικητική Δομή: Τοπικές «Κοινότητες»

Το Κίνημα “ΝΙΚΗ” επιδιώκει την συμμετοχή όλων των Ελλήνων στις διαδικασίες του, εφόσον ενστερνίζονται τις δημοκρατικές αρχές του και τους πολιτικούς στόχους του. Για αυτόν τον λόγο, πέραν των ανωτέρω περιγραφομένων κεντρικών οργάνων, συνιστάται και οργανωτική δομή κατά τόπους για τη δραστηριοποίηση του Κινήματος και την ενεργοποίηση και συμμετοχή των μελών του.

 • Τοπικές Κοινότητες ΝΙΚΗΣ (Δήμοι): Οργάνωση και Λειτουργία

α. Σε κάθε δήμο της χώρας δημιουργείται δημοτική Κοινότητα, η οποία είναι η κεντρική οργανωτική μονάδα του Κινήματος. Αυτή διατηρεί γραφεία -εφόσον υπάρχει η δυνατότητα- και αποτελείται από τα εγγεγραμμένα μέλη του Κινήματος που έχουν την κατοικία τους στον οικείο δήμο ή έχουν τα εκλογικά τους δικαιώματα εκεί.

β. Η δημοτική Κοινότητα διοικείται σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις των ανωτέρων οργάνων του Κινήματος από το συμβούλιο της δημοτικής οργάνωσης, το οποίο δύναται να αποτελείται από Υπεύθυνο Κοινότητας και ένα ή περισσότερα πρόσωπα ως Γραμματείς Κοινότητας, οι οποίοι και συναποφασίζουν για την σύσταση ευρυτέρων ομάδων κατά την δική τους κρίση.

γ. Υποχρεώσεις και ευθύνες του Υπευθύνου Κοινότητας είναι:

 • Δημιουργία φίλων, Μελών, και πρόταση Υποψηφίων.
 • Εντοπισμός ευκαιριών  για  εκδηλώσεις,  ανάπτυξη  καλών  σχέσεων  της  ΝΙΚΗΣ  με  την  τοπική κοινωνία (ΜΜΕ, φορείς και ιδρύματα), με την πρόσκληση και συμμετοχή της Ομαιχμίας.
 • Τακτική συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια της Ακαδημίας Στελεχών της ΝΙΚΗΣ.
 • Περιοδική  ενημέρωση  στην  κεντρική  γραμματεία  για  μεταφορά  παλμού,  προτάσεων  και ερωτημάτων των Φίλων της ΝΙΚΗΣ, όπως και η επικοινωνία των θέσεων της ΝΙΚΗΣ στους Φίλους.

δ. Υποχρεώσεις και ευθύνες του Γραμματέως Κοινότητας είναι:

 • Συνδρομή και γραμματειακή υποστήριξη του Υπευθύνου Κοινότητας.
 • Τήρηση Μητρώου Φίλων και Μελών με τις απαιτούμενες προδιαγραφές προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Διασφάλιση ταμειακής ενημερότητας των Μελών της Κοινότητας.
 • Επιμέλεια διοργάνωσης και επικοινωνίας τοπικών εκδηλώσεων.
 • Διαχείριση του επικοινωνιακού υλικού.
 • Οργάνωση επιτήρησης / εκπροσώπησης της ΝΙΚΗΣ στα εκλογικά κέντρα.

Πρίν από κάθε συνεδρίαση, το συμβούλιο οφείλει να ενημερώνει προσηκόντως τη νομαρχιακή Κοινότητα ώστε, εάν είναι δυνατόν, να παρίσταται ως παρατηρητής με δικαίωμα λόγου μέλος ανώτερου οργάνου.

ε.  Κάθε  νησί  της  χώρας,  ασχέτως  εάν  πρόκειται  για  δήμο  ή  όχι,  αποτελεί  αυτόνομη  δημοτική Κοινότητα.

 • Τοπικές Κοινότητες ΝΙΚΗΣ (Νομαρχίες – Εκλογικές Περιφέρειες): Οργάνωση και Λειτουργία

α. Σε επίπεδο εκλογικής περιφέρειας συστήνεται Νομαρχιακή Κοινότητα ΝΙΚΗΣ, που αποτελείται από τις Δημοτικές Κοινότητες της περιφέρειας. Αυτή διατηρεί γραφεία, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, και αποτελείται από τα εγγεγραμμένα μέλη των Δημοτικών Κοινοτήτων που υπάγονται σε αυτήν.

β. Η Νομαρχιακή Κοινότητα διοικείται, σύμφωνα με το καταστατικό και τις αποφάσεις των ανωτέρων οργάνων του Κινήματος, από το συμβούλιο της νομαρχιακής Κοινότητας, το οποίο δύναται να αποτελείται από Υπεύθυνο Κοινότητας και ένα ή περισσότερα πρόσωπα ως Γραμματείς Κοινότητας.

γ. Υποχρεώσεις και ευθύνες του Υπευθύνου Νομαρχιακής Κοινότητας είναι:

 • Συντονισμός και Αξιολόγηση των ενεργειών των Δημοτικών Κοινοτήτων όπως περιγράφονται στο άρθρο 5.5.1 ανωτέρω.
 • Δημιουργία φίλων, Μελών, και πρόταση Υποψηφίων.
 • Εντοπισμός ευκαιριών  για  εκδηλώσεις,  ανάπτυξη  καλών  σχέσεων  της  ΝΙΚΗΣ  με  την  τοπική κοινωνία (ΜΜΕ, φορείς και ιδρύματα), με την πρόσκληση και συμμετοχή της Ομαιχμίας.
 • Τακτική συμμετοχή σε εκπαιδευτικά σεμινάρια της Ακαδημίας Στελεχών της ΝΙΚΗΣ.
 • Περιοδική ενημέρωση στην Κεντρική Γραμματεία για μεταφορά ιδεών, προτάσεων και ερωτημάτων των Φίλων της ΝΙΚΗΣ, όπως και η επικοινωνία των θέσεων της ΝΙΚΗΣ στους Φίλους.

δ. Υποχρεώσεις και ευθύνες του Γραμματέως Νομαρχιακής Κοινότητας είναι:

 • Ενημέρωση της Κεντρικής Γραμματείας της ΝΙΚΗΣ για κάθε θέμα που άπτεται της κεντρικής διοίκησης.
 • Συνδρομή και γραμματειακή υποστήριξη του Υπευθύνου Κοινότητας.
 • Επιμέλεια διοργάνωσης και επικοινωνίας τοπικών εκδηλώσεων.
 • Διαχείριση του επικοινωνιακού υλικού.
 • Έλεγχος οργάνωσης επιτήρησης / εκπροσώπησης της ΝΙΚΗΣ στα εκλογικά κέντρα.
 • Οργανώσεις Αποδήμων και Ελλήνων εκτός Ελλάδος

Ομοίως  σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω,  δύνανται  να  συσταθούν  Κοινότητες  της  ΝΙΚΗΣ  σε Ελληνικούς πληθυσμούς εκτός Ελλάδος.

 

6. Κοινοβουλευτική Ομάδα

6.1. Σύνθεση και Σκοπός

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα αποτελείται από τους βουλευτές και ευρωβουλευτές του Kινήματος. Πρόεδρός της είναι ο πρόεδρος του Kινήματος με δικαίωμα ψήφου ακόμη και εάν δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής. Συνεδριάζει με σκοπό τον συντονισμό του κοινοβουλευτικού έργου και την άσκηση της πολιτικής, όπως ορίζονται με βάση τις αρχές και τους στόχους του Κινήματος και λαμβάνουν έγκριση από το Βουλευτήριον.

6.2. Πειθαρχία

Κάθε βουλευτής ή ευρωβουλευτής της ΝΙΚΗΣ, στην περίπτωση κατά την οποίαν παραβιάσει τις αρχές και τους στόχους του Κινήματος, με διασπαστική δράση ή διαφοροποίηση σε θέματα, για τα οποία έχει ληφθεί απόφαση από τα όργανα του Κινήματος, δύναται να επισύρει πειθαρχικό έλεγχο από αρμόδια όργανα του Κινήματος και διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα και το Κίνημα. Ο βουλευτής, σε τέτοια περίπτωση, έχει ηθική υποχρέωση να παραδώσει στο Κίνημα την έδρα που κατέλαβε, δεδομένου ότι αναγνωρίζει ότι η εκλογή του στο Κοινοβούλιο ή Ευρωκοινοβούλιο οφείλεται στη φήμη και τη συλλογική δράση πρωτίστως της ΝΙΚΗΣ και δευτερευόντως στην προσωπική του προσπάθεια.

 

7. Μέλη

7.1. Προϋποθέσεις εγγραφής

Ως μέλος του Kινήματος μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε Έλληνας στην καταγωγή, ή αποδεδειγμένος φιλέλληνας, άνω των 18 ετών, ο οποίος δεν έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και υπό την προϋπόθεση ότι αποδέχεται τις διακηρυγμένες αρχές του Κινήματος και σέβεται τον Ελληνορθόδοξο χαρακτήρα του Έθνους-κράτους. Η ένταξη στο Κίνημα γίνεται μόνο ατομικά.

Δεν είναι αποδεκτά ως μέλη της ΝΙΚΗΣ πρόσωπα, τα οποία έχουν θητεύσει σε κυβερνήσεις ή έχουν συμμετάσχει σε ψηφοφορίες του εθνικού κοινοβουλίου ή της ευρωβουλής ή έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για πράξεις αντίθετες προς την ηθική του Κινήματος. Δεν γίνονται επίσης αποδεκτά ως μέλη πρόσωπα, τα οποία δεν αποδέχονται την Ελληνορθόδοξη Παράδοση ή ασπάζονται ιδέες ή πρακτικές αντίθετες με αυτήν.

7.2. Κατάθεση και έγκριση αιτήσεως εγγραφής μέλους

Η αίτηση κατατίθεται προσωπικά στον Γραμματέα της κατά τόπον Κοινότητας της ΝΙΚΗΣ, είτε σε μέλος της επιτροπής τήρησης μητρώου μελών, είτε στην επίσημη ιστοσελίδα του Κινήματος https://NIKH.gr. Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται με ομόφωνη απόφαση της επιτροπής τήρησης μητρώου μελών, αφού εξετασθεί η αίτηση και διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο Κίνημα. Τα όργανα του Κινήματος δεν δεσμεύονται από χρονικό όριο για να απαντήσουν στα αιτήματα εγγραφής των υποψηφίων μελών.

7.3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

Τα μέλη του Κινήματος υποχρεούνται και δικαιούνται συλλογικά να αναπτύσσουν δράση υπέρ των σκοπών, στόχων και αξιών του Κινήματος. Συμμετέχουν στην διαμόρφωση των πολιτικών θέσεων σε τοπικό και πανελλήνιο επίπεδο. Υποχρεούνται στην τήρηση του καταστατικού, του εσωτερικού κανονισμού και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του Κινήματος. Δικαιούνται να τοποθετούνται ελεύθερα, με τρόπο κόσμιο και αρμόζοντα στην παράδοση της Ρωμηοσύνης, καθώς και να ασκούν καλοπροαίρετη κριτική και να καταθέτουν προτάσεις και αντιπροτάσεις εντός των πλαισίων των διαδικασιών του Κινήματος. Τυχόν αντίθετες δημόσιες τοποθετήσεις δεν θα πρέπει να υπονομεύουν την οργανωτική και πολιτική φυσιογνωμία και διάσταση του Κινήματος, ούτε να ακυρώνουν τους σκοπούς, στόχους και αξίες του – συμπεριφορά που δύναται να οδηγήσει στην απώλεια της ιδιότητας του μέλους.

Τα μέλη συμμετέχουν στις διαδικασίες των οργάνων που ανήκουν με δικαίωμα ψήφου. Έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

7.4. Απώλεια ιδιότητας μέλους.

Η απώλεια της ιδιότητας του μέλους ενεργείται άμεσα με απλή γραπτή αίτηση του μέλους προς τον επικεφαλής της Κοινότητας της ΝΙΚΗΣ στην οποία το μέλος ανήκει, είτε προς την Κεντρική Γραμματεία της ΝΙΚΗΣ.

Επιπλέον, σε περίπτωση που το μέλος δεν τηρεί το καταστατικό ή τις αποφάσεις του Κινήματος ή απέστη από τις αρχές που το διέπουν, ή εκθέτει το Κίνημα με την τελεσίδικα διαπιστωμένη παρεκκλίνουσα συμπεριφορά του, τότε μπορεί να διαγραφεί με απόφαση του Βουλευτηρίου. Το αίτημα για την διαγραφή μέλους μπορεί να κατατεθεί εγγράφως, αλλά αιτιολογημένα, από οποιοδήποτε μέλος του Κινήματος. Το διαγραφέν μέλος μπορεί να ζητήσει επανεξέταση της απόφασης διαγραφής του μόνο από το Βουλευτήριον.

 

8. Έσοδα-Περιουσία

Το Κίνημα δύναται να έχει έσοδα από εισφορές μελών, δωρεές, κρατική επιχορήγηση και κάθε άλλη νόμιμη δραστηριότητα, η οποία προσιδιάζει προς τον χαρακτήρα και το ήθος του.

 

9. Διακριτικός τίτλος – σήμα

Το Κίνημα χρησιμοποιεί ως διακριτικό τίτλο την λέξη «ΝΙΚΗ» και κατοχυρώνει δια της παρούσας και την διακριτική επωνυμία «ΛΑΟΝΙΚΗ» για δυνητική πρόσθετη χρήση στο μέλλον.

Το σήμα του Κινήματος είναι σταυροειδές, με στοιχεία του Ήλιου της Βεργίνας, αφού σημείο αναφοράς για τη γέννηση της ΝΙΚΗΣ υπήρξε η πανελλήνια ακομμάτιστη συμμετοχή του Ελληνικού Λαού στα συλλαλητήρια εναντίον της παράδοσης του ιερού ονόματος της Μακεδονίας μας. Η αριστερή πλευρά του σταυρού ομοιάζει με φτερά που συμβολίζουν τον Ευαγγελισμό της Πατρίδας μας, των προσδοκιών που τόσο έχει ανάγκη ο Λαός μας ευρισκόμενος στα πρόθυρα της πνευματικής, βιολογικής και εδαφικής καταστροφής του. Συμβολίζει την δυνατή αναπτέρωση του ηθικού, της ελπίδας και της δύναμης θέλησής μας να πάρουμε τη ζωή μας ξανά στα χέρια μας και να διασφαλίσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Το σήμα είναι χρώματος γαλανού. Η λέξη ΝΙΚΗ αποτυπώνεται με καφεκόκκινο χρώμα που συμβολίζει τη γη που σκεπάζει τα κόκκαλα των Ελλήνων τα ιερά. Επισυνάπτεται ακολούθως γραφική απεικόνιση του σήματος με τους κωδικούς των χρωμάτων, ώστε να είναι γνωστό δημόσια και αναμφισβήτητα το σήμα του Κινήματος.

Κωδικοί χρωμάτων: Γαλάζιο (κλίμακα Pantone 279C) και Καφεκόκκινο (κλίμακα Pantone718C)

Σε σκούρο φόντο, ο λογότυπος της ΝΙΚΗΣ αποδίδεται με μονόχρωμη ολόλευκη εκδοχή όπως απεικονίζεται κατωτέρω:

 

10. Τελικές διατάξεις

Το ανωτέρω καταστατικό κυρώθηκε σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες του Κινήματος και ισχύει από την κατάθεσή του στον Άρειο Πάγο. Όσον αφορά στην εκλογή και τη λειτουργία των οργάνων διοίκησης, ισχύουν τα οριζόμενα στο παρόν, με την έγκρισή τους από την Ολομέλεια. Σε περίπτωση αμφισβητήσεως της ερμηνείας διατάξεώς του, αρμόδιο για την αυθεντική ερμηνεία του είναι το Βουλευτήριον του Κινήματος.

Ειδικότερες και λεπτομερείς ρυθμίσεις για τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων του Κινήματος ορίζονται με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Κινήματος, ο οποίος θα ανανεώνεται με ευθύνη του Βουλευτηρίου ως αναπόσπαστο μέρος του Καταστατικού.

Εν Θεσσαλονίκη, Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Νατσιός

Αγιολόγιο και Επετειολόγιο

«Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας στον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό» Γ. Σεφέρης

Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα ΝΙΚΗ είναι ένας εγκεκριμένος Πολιτικός Οργανισμός, από τον Άρειο Πάγο, από τις 25 Ιουλίου του 2019.

 

Τραπεζικός λογαριασμός
IBAN: GR4102602030000830201895856 (Eurobank)
BIC: ERBKGRAAXXX | 0203 – Τσιμισκή 27 Θεσσαλονίκη
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη

Πλατεία Αριστοτέλους 5, Θεσσαλονίκη 546 23

Τηλ: 2310 232999

Αθήνα

Σταδίου 10, Αθήνα 105 64

Τηλ: 210 3217890