Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα
Ενέργεια

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η κλιματική αλλαγή εμφανίζεται ως ευκαιρία  αλλαγής μιας επώδυνης βιομηχανικής πρακτικής για το περιβάλλον, αλλά η μετάβαση κρύβει επικίνδυνες παγίδες, με χειρότερη την ενεργειακή, οικονομική, εθνική μας εξάρτηση.

 

Το «Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα» δεν είναι ούτε σχέδιο, ούτε εθνικό!

   Το ΕΣΕΚ υπηρετεί αποκλειστικά γενικούς στόχους των Βρυξελλών (μείωση εκπομπών θερμοκηπίου, προώθηση ΑΠΕ), αδιαφορώντας επιδεικτικά για τη Νο1 εθνική προτεραιότητα: τη μείωση της υπέρμετρης ενεργειακής εξάρτησης από εισαγωγές που είναι από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη (74% έναντι 54% ευρωπαϊκού μέσου όρου).

 • Αδιαφορεί πρακτικά για το 67% της ενεργειακής μας οικονομίας, που είναι οι υδρογονάνθρακες (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) και που σήμερα εισάγονται κατά 99%. Η υποκατάσταση εισαγομένου πετρελαίου με εισαγόμενο φυσικό αέριο μειώνει τους ρύπους, αλλά κρατά τη χώρα ενεργειακά και οικονομικά δέσμια.
 • Αντικαθιστά με βίαιο τρόπο το λιγνίτη που παράγουμε, με φυσικό αέριο που εισάγουμε.
 • Δεν προβλέπει, ούτε καν θέτει στόχους, για το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που μπορεί να παράγει η Ελλάδα στις επόμενες δεκαετίες. Αυτό δεν είναι ευθύνη των Βρυξελλών αλλά αποκλειστικά των ελληνικών κυβερνήσεων.

 

Χαράσσουμε εθνική ενεργειακή πολιτική με αδιαπραγμάτευτο στόχο

τη μείωση της ενεργειακής μας εξάρτησης από εισαγωγές

 • Ανακήρυξη ΑΟΖ, άμεση έρευνα και συμφωνίες εξόρυξης των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που ανήκουν στον ελληνικό λαό, για υποκατάσταση εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, ενισχυμένη τεχνογνωσία και δημιουργία νέων μόνιμων θέσεων εργασίας.
 • Αύξηση της συμμετοχής ανανεώσιμων πηγών στο ενεργειακό μείγμα παραγωγής, με καθετοποίηση και χωροταξικό σχέδιο.
 • Προσέλκυση επενδύσεων για να αξιοποιήσει η Ελλάδα το ισχυρό δυναμικό ΑΠΕ και να καταστεί κέντρο παραγωγής «πράσινου» υδρογόνου, του καυσίμου του μέλλοντος.
 • Ακύρωση της βίαιης απολιγνιτοποίησης και του κλεισίματος εργοστασίων προτού φθάσουν στο λειτουργικό τέλος ζωής τους –μίας ολέθριας λογικής που φυσικά δεν ακολουθούν χώρες της ΕΕ με δεκαπλάσια παραγωγή λιγνίτη (Γερμανία, Πολωνία). Διαθέτουμε ένα από τα μεγαλύτερα εκμεταλλεύσιμα λιγνιτικά αποθέματα στην Ευρώπη, 2.876 εκ. τόνων, όταν ετησίως παράγουμε και καταναλώνουμε λιγότερους από 5 εκ. τόνους. Συνοδεία λελογισμένης παραγωγής λιγνίτη, με πρόνοια για το περιβάλλον –με ενσωμάτωση κόστους στην τιμή κιλοβατώρας– και τη μετάβαση σε μια μεταλιγνιτική εποχή με υψηλό βιοτικό και περιβαλλοντικό επίπεδο.
 • Επιτάχυνση ενεργειακής διασύνδεσης της ηπειρωτικής ενδοχώρας με την ανατολική νησιωτική Ελλάδα – τη μόνη γαλάζια πατρίδα στο Αιγαίο.

 

Είναι εθνική ανάγκη η καινοτομία στην ενέργεια, με αποδέκτη όλη την κοινωνία και

στόχο ένα ανθρώπινο και αξιόπιστο μέλλον για τα παιδιά μας.

 

Μείωση των εκπομπών καυσαερίων στις Μεταφορές

 • Ισχυρά κίνητρα ανανέωσης επιβατικών οχημάτων και μείωσης καυσαερίων στα υπάρχοντα οχήματα. Επιτέλους να φύγουμε από αυτοκίνητα γερασμένα, περιβαλλοντικά επιβλαβή, επικίνδυνα για την οδική ασφάλεια. Η εστίαση στην αμιγή ηλεκτροκίνηση αφορά σε μία ελίτ, ενώ αποκλείει τον μέσο Έλληνα από τα οφέλη της σύγχρονης τεχνολογίας αυτοκίνησης.
 • Έξυπνη εστίαση κινήτρων ηλεκτροκίνησης σε χρήση περιορισμένης εμβέλειας: αστικές ταχυμεταφορές, ταξί, εταιρικοί αστικοί στόλοι, μικρά νησιά.
 • Αύξηση συμμετοχής ηλεκτροκίνητων σιδηροδρόμων στην επιβατική και την εμπορευματική κίνηση. Σύμπτυξη ΚΤΕΛ με πυκνότερες διαδρομές, βέλτιστη πληρότητα αλλά και εξοικονόμηση.

 

Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε Κτίρια και Οικίες

Περισσότερες από τις μισές κατοικίες κατασκευάστηκαν πριν το 1980 με ανύπαρκτες προδιαγραφές θερμομόνωσης. Σήμερα, 2 στα 3 οικιακά κτίρια ανήκουν στις χαμηλότερες ενεργειακές κλάσεις (Ε-Η) ενώ μόλις 2,5% στις υψηλές (Α-Β). Αντίστοιχα περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν στα κτίρια γραφείων και υπηρεσιών.

 • Μόνιμα κίνητρα ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών.
 • Εκτεταμένη χρήση γεωθερμίας και ηλιακών συστημάτων στην ενεργειακή απόδοση κτιρίων (ψύξη, θέρμανση, ζεστό νερό). Ενσωμάτωση υψηλών προδιαγραφών ενεργειακής απόδοσης και μόνωσης στον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό.
 • Μελέτη νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής με προοπτική την παροχή τηλεθέρμανσης – για δραστική μείωση κόστους οικιακής θέρμανσης και ρύπανσης, νέες θέσεις εργασίας, μειωμένη εισαγωγή πετρελαίου.

 

Ανάπτυξη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

με ευθύνη για το περιβάλλον και την εθνική οικονομία

 

 • Χωροταξικό πλαίσιο ανάπτυξης ΑΠΕ, για προστασία του χαρακτήρα της ελληνικής υπαίθρου και των νησιών, αποσαφήνιση των περιοχών εφαρμογής, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδοτήσεων.
 • Εστίαση ΑΠΕ σε δομημένο περιβάλλον (πόλεις, ΒΙΠΕ) κοντά στην κατανάλωση: μειωμένες απώλειες μεταφοράς, ενισχυμένη εθνική ενεργειακή ασφάλεια.
 • Έμφαση στην ηλιακή ενέργεια, όπου έχουμε σαφές πλεονέκτημα. Καθετοποίηση με ανάπτυξη εγχώριας βιομηχανίας παραγωγής φωτοβολταϊκών.
 • Αιολικά πάρκα σε δομημένο περιβάλλον και καλλιεργούμενα εδάφη, οπωσδήποτε εκτός περιοχών Natura. Κατασκευαστική καθετοποίηση με καινοτομία σε ηπιότερες τεχνολογίες (πχ απτέρυγες τουρμπίνες).

  

Η αγορά της ενέργειας οφείλει να προασπίζει το όφελος της κοινωνίας. Το σημαντικό στην παραγόμενη και ζητούμενη κιλοβατώρα δεν είναι ο πάροχος, αλλά η προέλευση και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγής της.

 • Η απελευθέρωση στη διανομή ενός μη διαφοροποιημένου αγαθού, όπως η κιλοβατώρα, κινητοποιεί ανταγωνιστικές υπηρεσίες αλλά επιβαρύνει τον καταναλωτή με πρόσθετα κόστη διοίκησης, διαφήμισης και προώθησης.

Το τιμολογιακό μοντέλο χονδρικής-λιανικής τιμής πρέπει να κινητοποιεί παρόχους και καταναλωτές στην επιλογή των εγχώριων και πιο οικολογικών πηγών ενέργειας.

Οι υποψήφιοι της ΝΙΚΗΣ στις Ευρωεκλογές 2024

«Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας στον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό» Γ. Σεφέρης

Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα ΝΙΚΗ είναι ένας εγκεκριμένος Πολιτικός Οργανισμός, από τον Άρειο Πάγο, από τις 25 Ιουλίου του 2019.

 

Τραπεζικός λογαριασμός
IBAN: GR4102602030000830201895856 (Eurobank)
BIC: ERBKGRAAXXX | 0203 – Τσιμισκή 27 Θεσσαλονίκη
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη

Πλατεία Αριστοτέλους 5, Θεσσαλονίκη 546 23

Τηλ: 2310 232999

Αθήνα

Σταδίου 10, Αθήνα 105 64

Τηλ: 210 3217890