Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα
Οργάνωση και Διοίκηση της Υγείας

Οργάνωση και Διοίκηση της Υγείας

 1. Εποπτικός ρόλος του υπουργείου Υγείας. Εποπτική Επιτροπή απαρτιζόμενη από τον υπουργό, 2 υγειονομικούς και 1 εξειδικευμένο στα Οικονομικά της Υγείας, για τον έλεγχο των χρηματοδοτήσεων και για κατάρτιση Ετήσιας Έκθεσης προς στο κοινοβούλιο. Τα μεγέθη των προμηθειών και χρηματοδοτήσεων, μετά την απόφαση της επιτροπής, θα ελέγχονται από 1 Δικαστικό και 2 Ορκωτούς Λογιστές του Υπουργείου Οικονομικών.
 2. Θέσπιση Υγειονομικών Περιφερειών ως ΝΠΔΔ, μία ανά Διοικητική Περιφέρεια. Ρόλος τους να εποπτεύουν και να συντονίζουν τα νοσοκομεία. Οι Υγειονομικές περιφέρειες, μέσω ενιαίας κωδικοποίησης, θα ελέγχονται ως προς τις προμήθειες και τον εξοπλισμό των Νοσοκομείων, από την Εποπτική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας.
 3. Τα Νοσοκομεία, ως θυγατρικές των Υγειονομικών Περιφερειών, μπορούν να λειτουργούν ως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
 4. Τα Νοσοκομεία θα έχουν συνδυαστική χρηματοδότηση από κρατικούς φορείς και ιδιωτικό τομέα, ανάλογα με το είδος τους:
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ: με πόρους της Περιφέρειας και συμμετοχή Ιδιωτών-Επενδυτών
  • ΔΗΜΟΤΙΚΑ μεγάλων μητροπολιτικών δήμων: με πόρους του Δήμου και συμμετοχή Ιδιωτών-Επενδυτών
  • ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ: με πόρους της Εκκλησίας +/- Ιδιωτών- Επενδυτών
  • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ: με πόρους του Πανεπιστημίου, της Περιφέρειας, της Εκκλησίας και από κρατικό προϋπολογισμό.
  • ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ: με πόρους του Υπουργείου Άμυνας και της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας +/- Ιδιωτών Επενδυτών.
  • ΙΔΙΩΤΙΚΑ: με πόρους κυρίως Ιδιωτών Επενδυτών, Ασφαλιστικών Εταιρειών και με 10% κρατική συμμετοχή.

 

 1. Ως ανεξάρτητες επιχειρησιακές μονάδες, τα Νοσοκομεία θα πληρώνονται από τον ΕΟΠΠΥ και τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Και με τη σειρά τους θα πληρώνουν τους δημόσιους και ιδιώτες επενδυτές τους, που αναλυτικά αναφέρθηκαν ανωτέρω.
 2. Σχετική αυτονόμηση της λειτουργίας κάθε Κλινικής – Τμήματος του Νοσοκομείου, για την κατανομή πρόσθετων πόρων-εσόδων της κλινικής, με συναπόφαση του Διευθυντή-Συντονιστή, δύο επιμελητών και του αρχαιοτέρου ειδικευομένου (senior registrar).
 3. Διοίκηση «Δικτύων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» από Διοικητικό Συμβούλιο επαγγελματιών υγείας.
 4. Ιατρική Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας στο υπουργείο Υγείας, με αντικείμενο τον αυστηρό έλεγχο των σκευασμάτων των εμβολίων από Βιολόγους–Ανοσολόγους, Λοιμωξιολόγους, αλλά και με την συμβολή επιστημόνων-Ιεραρχών αρμοδίων σε θέματα Βιοηθικής.
 5. Συμπληρωματική σχέση του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα υγείας. Θα αναλυθεί με παραδείγματα.
 6. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών απομακρυσμένων υπηρεσιών υγείας (e-health) και τηλεϊατρικής. 

 

 

Χρηματοδότηση της Υγείας

 

 • Μετατροπή του ΕΟΠΥΥ δηλαδή της δημόσιας ασφάλισης σε ενιαίο μοναδικό πληρωτή με αποκλειστική διαχείριση του συνόλου των εθνικών πόρων για τις δημόσιες δαπάνες υγείας.
 • Συνεργασία του ΕΟΠΥΥ με ιδιωτικές ασφαλίσεις που κάποιοι πολίτες μπορούν να  επιλέξουν.
 • Συνδυασμένη χρηματοδότηση του ΕΟΠΠΥ τόσο από ασφαλιστικές εισφορές όσο και από την κατανάλωση.
  • Ανταποδοτικός χαρακτήρας από μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές. Το σύστημα εργοδοτικών εισφορών για την ασφάλιση της Υγείας μπορεί να ελαφρυνθεί σε ένα όριο μεταξύ 9-14% για όλους τους εργαζόμενους πολίτες, εργοδότες και μισθωτούς ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, και κλιμακωτή μείωση εργοδοτικών εισφορών για τους εργαζομένους με πλήρες ωράριο/ακέραιες αμοιβές, αλλά και για περισσότερες θέσεις εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο κινητοποιείται ο εργοδότης στην παροχή νόμιμης και πλήρους απασχόλησης.
  • Κοινωνική αλληλεγγύη με τον αυτόματο επιμερισμό μέρους του ΦΠΑ αποκλειστικά στην κοινωνική ασφάλιση. Σήμερα ενδεικτικά, 6 μονάδες του ΦΠΑ ισοδυναμούν με τις μισές δημόσιες δαπάνες υγείας.
  • Δικαιοσύνη για τους Έλληνες πολίτες, με ίδρυση ειδικού ταμείου συμμετοχής νομίμων μεταναστών. Η παροχή υπηρεσιών υγείας σε αυτούς θα χρηματοδοτείται με ειδική φορολόγηση όλων των επιδομάτων προς μετανάστες, αλλά και φορολόγηση όλων των εμβασμάτων των μεταναστών προς το εξωτερικό.
  • Αντιστάθμιση των πόρων της Δημόσιας Υγείας από τον επιβλαβή τρόπο ζωής μας, με ειδική επιβαρυντική φορολόγηση ουσιών–προϊόντων βλαβερών για την υγεία του ανθρώπου αποδεδειγμένα βάσει κλινικών μελετών:
   • (α) σε προϊόντα καπνού και άτμισης,
   • (β) στα οινοπνευματώδη ποτά,
   • (γ) στα αναψυκτικά με υψηλή συγκέντρωση σακχάρου και
   • (δ) στα τρόφιμα υψηλής περιεκτικότητας σε άλας και κορεσμένα λιπαρά.
  • Ταυτόχρονη ελάφρυνση της φορολογίας για τον υγιεινό τρόπο ζωής μας, με ελάττωση του φόρου στα υγιεινά προϊόντα όπως φρούτα , λαχανικά αλλά και στα εγχώρια αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, με διπλό όφελος στην τόνωση της αγοράς ελληνικών ωφέλιμων προϊόντων και τόνωση της αγροτικής –κτηνοτροφικής απασχόλησης. Περαιτέρω ενίσχυση των πόρων της Δημόσιας Υγείας με την απευθείας και άνευ κόστους προμήθεια των Νοσοκομείων με τα αγροτικά προϊόντα που οδεύουν σε χωματερές για σκοπούς συγκράτησης τιμών.

 

 

Επανάσταση στη συμμετοχή του Πολίτη στη λήψη περίθαλψης: Ούτε ένα ευρώ στο Νοσοκομείο και στο Ιατρείο!

 

Η ιδιωτική δαπάνη στην Ελλάδα αφορά κυρίως σε απευθείας άτυπες πληρωμές. Όμως οι ασφαλισμένοι στον πολιτισμένο κόσμο ΔΕΝ λειτουργούν με απευθείας πληρωμές! Όλα γίνονται μέσω της δημόσιας ασφάλισής τους και τμήματος ιδιωτικής ασφάλισης.

Σε όλα τα Νοσοκομεία, ακόμη και στα Ιδιωτικά, οι ασθενείς θα εξυπηρετούνται απλώς με την επίδειξη της ασφαλιστικής τους ικανότητας. 

Πρόσθετη ιδιωτική πληρωμή, για όσους επιθυμούν και δύνανται να την κάνουν, θα έχει όφελος για τον ασφαλισμένο σε: 

 1. Καλύτερη ξενοδοχειακή κάλυψη (μονόκλινο)
 2. Προτεραιότητα σε παροχή υπηρεσιών για κάτι ΜΗ επείγον,  ΧΩΡΙΣ όμως διαφορά και διάκριση στην Ποιότητα της Φροντίδας που θα παραμένει ίδια για όλους τους πολίτες.
Αυτή η πρόσθετη ιδιωτική πληρωμή από τον ασφαλισμένο θα καθορίζεται με ένα ποσοστό από 8% έως 18% της συνολικής καθορισμένης για όλους ασφάλισης ΕΦΚΑ, και θα διοχετεύεται είτε προς ιδιωτική συνασφάλιση, είτε προς το Νοσοκομείο, είτε προς τον Σταθμό Πρωτοβάθμιας Φροντίδας

 

 • Κοινωνική αλληλεγγύη χωρίς ασυδοσία
  • Οι συμπολίτες μας με υψηλά εισοδηματικά κριτήρια (π.χ. άνω των 50.000 ευρώ/έτος), θα καλούνται να καλύπτουν τα πρώτα έξοδα υπηρεσιών υγείας, μέχρι του ορίου των 300 ευρώ, πριν ενεργοποιηθεί το ασφαλιστικό τους δικαίωμα.
  • Οι άνεργοι και ανασφάλιστοι συμπολίτες μας θα απολαμβάνουν ΔΩΡΕΑΝ παροχές υγείας, για 3 συναπτά έτη – με την πάροδο των οποίων, θα καλούνται να απασχοληθούν από το κράτος με έναν συμβολικό κατώτατο μισθό, και τις κατώτερες ασφαλιστικές τους εισφορές σε εργασίες συντήρησης και καθαριότητος των Μονάδων Υγείας.
 • Σταθερό, δίκαιο και αποδοτικό πλαίσιο τιμών για ιατρικές επισκέψεις και ιατρικές εξετάσεις με χρήση τεχνολογίας. Οι τιμές θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν τη δυσκολία και το χρόνο εξειδίκευσης για την χρήση της συγκεκριμένης ιατρικής τεχνολογίας, και ο καθορισμός των τιμών θα γίνει σε συνεργασία με τους Ιατρούς Εκπαιδευτές, την εταιρεία τεχνολογικού εξοπλισμού, τις Ιατρικές Εταιρείες και τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

 

 

Νοσοκομεία: Διοίκηση και προμήθειες στα χέρια των Ειδικών και όχι των κομμάτων

 

 1. Όλα τα Νοσοκομεία θα είναι ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Η εκάστοτε Υγειονομική Περιφέρεια ως ΝΠΔΔ θα είναι σε θέση να υποστηρίζει τον προγραμματισμό των προμηθειών των νοσοκομείων. Η οργάνωση και λειτουργία των νοσοκομείων θα γίνεται σε επιχειρησιακή βάση, δηλαδή με εκτεταμένη αυτονομία και ευθύνη (αυτοδιοικούμενα).
 2. Πλήρης λογιστική και διοικητική μηχανοργάνωση των νοσοκομείων και λειτουργία νέου ηλεκτρονικού συστήματος προμηθειών (το οποίο θα συνδέεται και θα καταγράφεται μέσω μηχανοργάνωσης στο Υπουργείο). Παραγγελίες και προμήθειες υλικού και φαρμάκων ελέγχονται από επιστημονικό δυναμικό- Διευθυντές και το Διοικητή του Νοσοκομείου. Οι ισολογισμοί των ΝΠΙΔΔ κατατίθενται ανά τρίμηνο και ελέγχονται από Εποπτική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας.
 3. Στρατηγική αναδιάταξη των Νοσοκομείων:
  • Συγχωνεύσεις και αλλαγές χρήσης νοσοκομείων, ιδιαίτερα των μικρών νομαρχιακών.
  • Κάθε νοσοκομείο μπορεί να συμμετάσχει σε (α) ένα ενιαίο Σύμπλεγμα Νοσοκομείων («hospital trust», με ενιαίο νομικό και διοικητικό καθεστώς), ή (β) σε Δίκτυο Νοσοκομείων («hospital network», με προγραμματικές συμφωνίες μεταξύ νοσοκομείων και κοινό management), ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε Περιφέρειας.
  • Συγκρότηση «αντίπαλων» νοσοκομείων υψηλού κύρους, ώστε να επιτευχθεί μείωση των μονοπωλιακών τάσεων.
  • Θέσπιση Ανοικτού Νοσοκομείου (open hospital) με δυνατότητα μερικής (εποχιακής, περιοδικής ή έκτακτης) πρόσληψης προσωπικού και Ιατρών του ιδιωτικού  τομέα, για την ευέλικτη κάλυψη περιοχών με ιδιαίτερες ανάγκες. 
 4. Τεχνοκρατική στελέχωση των διοικήσεων των νοσοκομείων.
  • Οι συντονιστές διευθυντές-Ιατροί θα έχουν αρμοδιότητα υλοποίησης κλειστού προϋπολογισμού της κλινικής ή του εργαστηρίου που διευθύνουν. Σε ποσά άνω του ορίου των 3000 ευρώ, θα συναποφασίζουν (με διπλή δική τους ψήφο σε ψηφοφορία) με 2 επιμελητές και τον αρχαιότερο ειδικευόμενο (senior registrar).
  • Οι ανωτέρω επιμελητές με την εξειδίκευσή τους, θα αναλάβουν την εκπαίδευση σε αυτές τις εξειδικεύσεις προς τους ειδικευόμενους, οι οποίοι υποχρεωτικά θα παραμένουν για τον σκοπό αυτό εκτός τυπικού ωραρίου τις ημέρες της εξειδικευμένης εκπαίδευσής τους.
 5. Κίνητρα οικονομικής και κλινικής αποδοτικότητας που θα διαφοροποιήσουν τις αμοιβές των νοσοκομειακών στελεχών, ιδιαίτερα των Ιατρών, των νοσηλευτών και των διοικητικών υπαλλήλων, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας. Στα πλαίσια αυτά:
  • Αναβάθμιση του ρόλου των εργαζομένων στο Σύστημα Υγείας προκειμένου να ικανοποιηθούν βασικές ανθρώπινες ανάγκες, όπως αναγνώριση, αυτοεκτίμηση, κοινωνική καταξίωση, επιστημονική ανέλιξη.
  • Οι επαγγελματίες υγείας που θα υπερβάλλουν εαυτόν με εθελούσιες υπερβάσεις του 8ωρου εργασίας, θα συγκεντρώνουν πόντους με βάση τους οποίους θα εξασφαλίζουν 80% επιδότηση σε σεμινάρια και εξειδικεύσεις, με υποχρέωση όμως να προσφέρουν τις εξειδικευμένες υπηρεσίες στο Νοσοκομείο που τους επιδότησε.
  • Έλεγχος των συνεδρίων, επιλογή των συμμετεχόντων, αξιολόγηση των ειδικευομένων Ιατρών (logbook), υλοποίηση ερευνητικών πρωτοκόλλων και επιλογή επικουρικών και ιδιωτών συνεργατών Ιατρών βάσει βιογραφικών.

  

Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: Σοβαρή και Ολοκληρωμένη

 

Υποκατάσταση του Οικογενειακού Ιατρού από Ομάδα Οικογενειακής Ιατρικής:

 

 1. Συγκρότηση «ΟΜΑΔΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ» με σύνθεση:
  • 1 οικογενειακός Ιατρός ειδικευμένος στην γενική/οικογενειακή ιατρική
  • 1 παιδίατρος
  • 1 χειρουργός
  • 1 γυναικολόγος
  • 1 αναισθησιολόγος – ενταντικολόγος του ΕΚΑΒ
  • 1 νοσηλευτής του ΕΚΑΒ
  • 1 νοσηλευτής για εργαστηριακές, διαγνωστικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις
  • 1 ψυχολόγος
 2. Πολλές τέτοιες ομάδες, αναλόγως πληθυσμιακών κριτηρίων, θα συγκροτούν τα «Δίκτυα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», που διοικούνται από Διοικητικό Συμβούλιο επαγγελματιών υγείας. Συγχώνευση των «Δικτύων  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας» με τις Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ), το Υπουργείο Υγείας και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας.
 3. Οριστική έμπρακτη ενίσχυση του νησιωτικού πληθυσμού μας: 1 πλήρης Ομάδα Οικογενειακής Ιατρικής για κάθε νησί με 1,000 ή περισσότερους μόνιμους κατοίκους: Δηλαδή, πάνω από 50 Ομάδες για τα 50 μεγαλύτερα νησιά μας.
 4. Στα Κέντρα Πρωτοβάθμιας φροντίδος δωρεάν η πρόσβαση σε όλους.
 5. Προγράμματα διαρκούς επαγγελματικής ανάπτυξης όλων των υπηρετούντων στις «ΟΜΑΔΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ», στα πρότυπα του Πανεπιστημίου York και του National Health System (NHS) στο Ηνωμένο Βασίλειο (Centre for Reviews and Dissemination, https://www.york.ac.uk/crd/).
 6. Μέτρα για τη μείωση της ζήτησης στα συνταγογραφούμενα και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα.
 7. Μείωση της ακατάλληλης συνταγογράφησης με έλεγχο των αντενδείξεων και προώθηση της δημόσιας εκπαίδευσης και ενδυνάμωσης των ασθενών ώστε να λαμβάνουν κατάλληλες αποφάσεις.
 8. Αναβάθμιση του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των ιατρών Δημόσιας Υγείας – Κοινωνικής Ιατρικής, λειτουργώντας ως κίνητρο για την προσέλκυση νέων Ιατρών και Οδοντιάτρων προς την ειδικότητα αυτή.
 9. Σαφής οργάνωση Ομάδος Οδοντιάτρων για πρόληψη κι εξασφάλιση στοματικής υγείας παιδιών και ενηλίκων.

  

Πραγματική Αλλαγή για το Ανθρώπινο Δυναμικό της Υγείας

 

Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι, όπως στα πάντα, το κλειδί της επιτυχημένης λειτουργίας ενός συστήματος Υγείας. Χρέος της Πολιτείας είναι να διασφαλίζει ότι το προσωπικό της Υγείας είναι ποιοτικά εκπαιδευμένο, με τις εξειδικεύσεις που ζητά η αγορά και η κοινωνία, με δίκαιους όρους απασχόλησης και με ξεκάθαρη, δίκαιη και αξιοκρατική αμοιβή.

 

 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • Η εκπαίδευση των ειδικευομένων θα γίνεται με βάση την γνώση της κλασσικής κλινικής Ιατρικής σε συνδυασμό με την χρήση νέων τεχνολογιών, χωρίς να λησμονούν την αξία της σωστής ανθρωπιστικής προσέγγισης, της λήψης σωστού ιστορικού και διενέργειας παραδοσιακής φυσικής εξέτασης. Η λήψη ειδικοτήτων θα γίνεται με βάση τις ανάγκες της αγοράς και θα ενθαρρύνονται ειδικότητες που είναι σε έλλειψη.
  • Δημιουργία Ινστιτούτων Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης και παροχής Διδακτορικών Διατριβών (ιδιωτικών συμφερόντων με κρατική συμμετοχή και έλεγχο).
  • Δραστική μείωση εισακτέων σε Ιατρικές Σχολές με σκοπό την αποσυμφόρηση και δημιουργία ισορροπημένης προσφοράς-ζήτησης και βελτιωμένες αμοιβές. Για εκείνους που επιθυμούν διακαώς ιατρικές σπουδές αλλά μένουν εκτός, οφείλουν να αναδειχθούν οι σπουδές σε παραϊατρικά τμήματα για νοσηλευτές, μαίες, ιατρικών εργαστηρίων, βιοχημείας –όλοι τομείς με πολύ αυξημένη ανάγκη της αγοράς– και όσοι απόφοιτοι παραϊατρικών τμημάτων επιθυμούν την Ιατρική, να συμμετέχουν ως υποψήφιοι αλλά με μοριοδότηση 20%.
  • Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση (CME): Ο διαρκής εμπλουτισμός των γνώσεων των ιατρών δεν πρέπει να παραμένει υπόθεση προσωπικής τους κινητοποίησης και οικονομικής επιβάρυνσης. Κάθε τρία χρόνια ΟΛΟΙ οι ειδικοί Ιατροί θα ανανεώνουν και θα εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους με σεμινάρια, εξάσκηση σε δεξιότητες, Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση ( CME ), που θα πιστοποιούν με εξετάσεις σε Ιατρικές Εταιρείες και αναβαθμισμένα Κολλέγια των διαφόρων ειδικοτήτων, Ελληνικά ή και Διεθνή. Οι πιστοποιήσεις θα επιφέρουν χρηματοδοτικές μικρές αυξήσεις κι επιδοτήσεις για μελλοντικά σεμινάρια. Η Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση θα κρατά τους Ιατρούς πάντα φρέσκους σε γνώσεις και διάθεση δηλαδή ικανότερους, παραγωγικότερους, που θα αυξάνουν ανταγωνιστικά το επίπεδο παροχής υγείας στο Νοσηλευτικό τους Ίδρυμα και Ιατρείο τους.
  • Διαμόρφωση από την ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση) κριτηρίων για ένα ελάχιστο πρόγραμμα σπουδών στις επιστήμες υγείας.
 2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  • Πλήρης και αποκλειστική απασχόληση μόνο στους διευθυντές-συντονιστές, με βελτιωμένες αποδοχές και δυνατότητα παροχής αμειβόμενου ιδιωτικού έργου εντός του νοσοκομείου σε απογευματινά εξωτερικά Ιατρεία.
  • Για τους υπόλοιπους Ιατρούς, να παρέχεται η δυνατότητα πλήρους αλλά όχι αποκλειστικής απασχόλησης για να μπορούν να απασχολούνται σε δύο ή περισσότερα νοσοκομεία με βάση επιμέρους συμβόλαια εργασίας.
  • Παροχή της δυνατότητας ιδιωτών Ιατρών-Οδοντιάτρων να συμβάλλονται με νοσοκομεία του Συστήματος Υγείας με πλήρη ή μερική απασχόληση.
  • Διαφοροποίηση της αμοιβής των νοσοκομειακών στελεχών, ιδιαίτερα των Ιατρών, στη βάση της οικονομικής και κλινικής αποδοτικότητας.
 3. ΑΜΟΙΒΕΣ
  • Οι Ιατροί ΔΕΝ θα αμείβονται με άμεσες πληρωμές από τους πολίτες-ασθενείς τους, είτε απασχολούνται στα Νοσοκομεία είτε σε Ιδιωτικά Ιατρεία ή κλινικές. Η αμοιβή τους θα γίνεται κάθε μήνα από το Ίδρυμα ή από τον ΕΟΠΥΥ με βάση τον αριθμό των ασθενών και ιατρικών πράξεων ( ή χειρουργείων ) στο Ιατρείο ή στο Ίδρυμα.
  • Τα μείζονα χειρουργεία και οι ιατρικές επεμβάσεις θα γίνονται εντός των Νοσοκομείων, με τα οποία θα έχει σύμβαση και ο Ιδιώτης Ιατρός. Τα ελάσσονα χειρουργεία που χρήζουν αναισθησίας επίσης εντός των Νοσοκομείων σε τμήματα ημερήσιας νοσηλείας (One Day Clinic).
  • Καθορισμός ανωτάτου ορίου εξεταζομένων ασθενών ή ωρών εξέτασης ανά 24ωρο στο Ιατρείο προς αποφυγή ψευδών δηλώσεων ή κόπωσης του Ιατρού.
  • Στο ιδιωτικό Ιατρείο: διαμορφωμένο τιμολόγιο από τον ΕΟΠΥΥ και τις μεγάλες ιδιωτικές με βάση (α) διάρκεια επίσκεψης (15’ – 45’) (β) διενέργεια εξέτασης με χρήση τεχνολογίας (ανάλογα και με απαιτούμενη εξειδίκευση σε αυτήν), (γ) διενέργεια ειδικής κι εργαστηριακής εξέτασης και τέλος (δ) αριθμός ασθενών. Διαμόρφωση μισθοδοσίας με ελάχιστο κατώτατο όριο, και μέγιστο όριο με βάση το ανώτατο όριο ασθενών.
  • Για τα χειρουργεία που ο ιδιώτης Ιατρός θα κάνει εντός του Νοσοκομείου θα αμείβεται από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και με ποσοστό από την ασφάλιση του ασθενούς (ΕΦΚΑ) βάσει καθορισμένων από το κράτος τιμών.
  • Αμοιβές εντός Νοσοκομείου:
   1. Εγγυημένες καθαρές αμοιβές συμπεριλαμβανομένων εφημεριών για όλες τις κλίμακες προσωπικού –Διευθυντή, Ειδικούς Ιατρούς, ειδικευομένους Ιατρούς, ειδικούς επιμελητές Α και Β, νοσηλευτές και μαίες, παραϊατρικό ιατρικών εργαστηρίων προσωπικό, τραυματιοφορείς.
    • Πρόβλεψη για πρόσθετες του μισθού αμοιβές (α) από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες των ασθενών, για μόνιμους και ιδιώτες συμβεβλημένους ειδικούς Ιατρούς, (β) για τις χειρουργικές επεμβάσεις με κλίμακα και με βάση τον αριθμό τους, (γ) ενισχυμένη αμοιβή Διευθυντών (αποκλειστικής απασχόλησης) από τις ιδιωτικές ασφαλιστικές, για ασθενείς με ιδιωτική αμιγή ασφάλιση ή συνασφάλιση, μέρισμα της οποίας υποχρεωτικά αναδιανέμεται σε Επιμελητές, Ειδικευομένους και Νοσηλευτικό προσωπικό της κλινικής. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει όχι μόνον αξιοκρατία και δικαιοσύνη, αλλά και διαρκές ομαδικό κίνητρο για αυξανόμενη ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

 

Αγιολόγιο και Επετειολόγιο

«Να νοσταλγείς τον τόπο σου, ζώντας στον τόπο σου, τίποτε δεν είναι πιο πικρό» Γ. Σεφέρης

Το Δημοκρατικό Πατριωτικό Κίνημα ΝΙΚΗ είναι ένας εγκεκριμένος Πολιτικός Οργανισμός, από τον Άρειο Πάγο, από τις 25 Ιουλίου του 2019.

 

Τραπεζικός λογαριασμός
IBAN: GR4102602030000830201895856 (Eurobank)
BIC: ERBKGRAAXXX | 0203 – Τσιμισκή 27 Θεσσαλονίκη
Δικαιούχος: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΝΙΚΗ

Θεσσαλονίκη

Πλατεία Αριστοτέλους 5, Θεσσαλονίκη 546 23

Τηλ: 2310 232999

Αθήνα

Σταδίου 10, Αθήνα 105 64

Τηλ: 210 3217890